Proff
Proff
Annonce

PLANET HUSE A/S

CVR-nr14345507
AdresseØrstedsvej 55-59, 6760 Ribe

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste27.72034.92426.78624.09617.515
Personaleomkostninger-17.566-19.586-20.602-16.759-14.627
Afskrivninger-1.440-1.011-891-852-1.043
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.71414.3285.2936.4851.845
Finansielle indtægter1.045288223166352
Finansielle udgifter-699-609-425-1.026-849
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-4.925-1823.3197.3422.148
Finansielle poster netto-4.578-5023.1186.4811.650
Ordinært resultat4.13613.8268.41112.9663.496
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.13613.8268.41112.9663.496
Skat af årets resultat-2.002-3.092-1.136-1.506-188
Årets resultat2.13410.7347.27511.4603.308

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler332505162358
Øvrige materielle anlægsaktiver7.2794.8264.6214.0074.277
Materielle anlægsaktiver i alt7.6125.3314.6374.0314.335
Kapitalandele17.82613.04813.25129.21242.539
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000933
Finansielle anlægsaktiver i alt17.82613.04813.25129.21243.472
Anlægsaktiver i alt25.43818.37917.88833.24347.807
Varebeholdninger226615006.818
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser14.19721.50236.4679.34611.040
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.27211.0885.95600
Andre tilgodehavender1.0987131.6506521.282
Værdipapirer0315326336345
Likvide midler9.5397.3301613.04089
Omsætningsaktiver i alt33.39741.73145.54324.40820.297
Status balance58.83560.11063.43157.65168.104
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat9.67011.53611.80214.52717.067
Udbytte011.00009.0005.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.67032.53621.80233.52732.067
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.67032.53621.80233.52732.067
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker4.0934.1034.0004.0000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld2.3290000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt6.4224.1034.0004.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.60100408138
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker008.30003.278
Selskabsskat2.3662.2011.7722.4792.241
Varekreditorer13.9472.8747.2963.6865.006
Anden gæld12.83018.39620.26013.55125.375
Kortfristet gæld i alt32.74323.47137.62820.12436.037
Passiver i alt58.83560.11063.43157.65168.104

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3037345350
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PLANET HUSE A/S

CVR-nr 14345507

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PLANET HUSE A/S

CVR-nr: 14345507

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PLANET HUSE A/S

CVR-nr: 14345507

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger