Proff
Proff
Annonce

PLACERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST(KAPITALFORENING)

CVR-nr32825923
AdresseSundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2013-12
Startdato

01.01.2013

Sluttdato

31.12.2013

RESULTATREGNSKAB

2013-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning90.357
Vareforbrug-
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste90.357
Personaleomkostninger-
Afskrivninger-
Kapacitetsomkostninger4.270
Primært resultat86.087
Finansielle indtægter-
Finansielle udgifter-
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-
Finansielle poster netto-
Ordinært resultat86.087
Ekstraordinære poster-
Resultat før skat86.087
Skat af årets resultat-97
Årets resultat85.990

BALANCEREGNSKAB

2013-12
ValutakodeDKK
Goodwill-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver-
Immaterielle anlægsaktiver i alt-
Grunde og bygninger-
Andre anlæg og driftsmidler-
Øvrige materielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver i alt-
Kapitalandele-
Langfristede tilgodehavender-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver i alt-
Anlægsaktiver i alt-
Varebeholdninger-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser-
Tilgodehavender hos nærtstående parter-
Andre tilgodehavender-
Værdipapirer272.685
Likvide midler1.464
Omsætningsaktiver i alt274.873
Status balance274.873
Selskabskapital-
Overført resultat-
Udbytte-
Øvrige reserver272.599
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel272.599
Minoritetsinteressernes andel-
Egenkapital i alt272.599
Udskudt skat-
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter-
Langfristet gæld til banker-
Langfristet gæld til nærtstående parter-
Anden langfristet gæld-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)-
Langfristet gæld i alt-
Kortfristet gæld til nærtstående parter-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter-
Kortfristet gæld til banker-
Selskabsskat-
Varekreditorer-
Anden gæld2.274
Kortfristet gæld i alt2.274
Passiver i alt274.873

ANDET

2013-12
Antal ansatte-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PLACERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST(KAPITALFORENING)

CVR-nr 32825923

Kreditrapport

PLACERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST(KAPITALFORENING)

CVR-nr: 32825923

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PLACERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST(KAPITALFORENING)

CVR-nr: 32825923

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger