Proff
Proff
Annonce
Annonce

PKA PF III AIV K/S

CVR-nr40600965
AdresseNørre Voldgade 90 1, 1358 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

21.06.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug3.0003.0406.1760
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste-1.709.730882.094-49.234
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger000-498
Primært resultat1.571.000-3.040-6.176-498
Finansielle indtægter03251529
Finansielle udgifter0-25-3.644-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.574.0001.712.770888.270-48.736
Finansielle poster netto1.574.0001.713.070884.641-48.708
Ordinært resultat1.571.0001.710.030878.465-49.206
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat1.571.0001.710.030878.465-49.206
Skat af årets resultat0000
Årets resultat1.571.0001.710.030878.465-49.206

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele6.698.0005.069.9134.286.9083.136.409
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.698.0005.069.9134.286.9083.136.409
Anlægsaktiver i alt6.698.0005.069.9134.286.9083.136.409
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000
Andre tilgodehavender00013.781
Værdipapirer0000
Likvide midler1.0007831.3691.518
Omsætningsaktiver i alt1.0007831.36915.299
Status balance6.699.0005.070.6964.288.2773.151.708
Selskabskapital3.857.0004.061.5213.909.5423.354.405
Overført resultat4.382.0002.539.196829.259-49.206
Udbytte-1.540.000-1.530.88000
Øvrige reserver00-451.779-153.783
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.699.0005.069.8374.287.0223.151.416
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt6.699.0005.069.8374.287.0223.151.416
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat0000
Varekreditorer0000
Anden gæld08591.255292
Kortfristet gæld i alt08591.255292
Passiver i alt6.699.0005.070.6964.288.2773.151.708

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte0000

Hent gratis årsrapporter

PKA PF III AIV K/S

CVR-nr 40600965

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 21.06.2019 (PDF)

Periode: 21.06.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

PKA PF III AIV K/S

CVR-nr: 40600965

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PKA PF III AIV K/S

CVR-nr: 40600965

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger