Proff
Proff
Annonce
Annonce

PJBH HOLDING ApS

CVR-nr34879184
AdresseVesterbrogade 2 D st, 1620 København V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-048--
Vareforbrug04847184
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-27145.3981-18-4
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-27145.3981-18-4
Finansielle indtægter200248228450
Finansielle udgifter-63-63-59-75-87
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto25.12045.44518.68812.7567.763
Finansielle poster netto25.25745.63118.85612.7267.676
Ordinært resultat24.98645.58318.85812.7077.672
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat24.98645.58318.85812.7077.672
Skat af årets resultat-10-31-371120
Årets resultat24.97645.55318.82012.7187.692

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver01.505000
Materielle anlægsaktiver i alt01.505000
Kapitalandele82.52670.76632.66527.58720.830
Langfristede tilgodehavender24.47621.27718.9815.8450
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt107.00292.04251.64733.43120.830
Anlægsaktiver i alt107.00293.54751.64733.43120.830
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.571115240
Andre tilgodehavender0013827
Værdipapirer00000
Likvide midler7.423431101875
Omsætningsaktiver i alt9.9944426222932
Status balance116.99693.98951.70933.66020.862
Selskabskapital8080808080
Overført resultat35.76825.92615.922-215-177
Udbytte00000
Øvrige reserver76.01664.29432.66529.98217.226
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel111.86490.29948.66729.84717.129
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt111.86490.29948.66729.84717.129
Udskudt skat00000
Hensættelse447510---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter1.4820000
Anden langfristet gæld3.0333.073000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.5153.073000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1303.0133.8043.730
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat831000
Varekreditorer00000
Anden gæld148762994
Kortfristet gæld i alt1691073.0423.8133.733
Passiver i alt116.99693.98951.70933.66020.862

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PJBH HOLDING ApS

CVR-nr 34879184

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PJBH HOLDING ApS

CVR-nr: 34879184

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PJBH HOLDING ApS

CVR-nr: 34879184

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger