Proff
Proff
Annonce

PIXELZ SERVICES ApS

CVR-nr34704643
AdresseBlegdamsvej 6, 2200 København N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste15.53619.41936.7326.8342.486
Personaleomkostninger-4.295-5.104-5.899-5.353-5.598
Afskrivninger-3.345-5.869-5.064-5.261-8.702
Kapacitetsomkostninger0000-376
Primært resultat7.8958.44625.768-3.780-12.374
Finansielle indtægter1.1561.206191787920
Finansielle udgifter-2.718-563-2.312-3.410-2.101
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00005
Finansielle poster netto-1.562643-2.122-2.623-1.176
Ordinært resultat6.3339.08923.647-6.402-13.555
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.3339.08923.647-6.402-13.555
Skat af årets resultat-1.323-1.819-5.3741.6162.879
Årets resultat5.0107.27018.273-4.786-10.676

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver11.4869.14510.67716.00914.941
Immaterielle anlægsaktiver i alt11.4869.14510.67716.00914.941
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender200276136135128
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt200276136135128
Anlægsaktiver i alt11.6879.42110.81316.14415.069
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser436094733
Tilgodehavender hos nærtstående parter29.33317.86215.06313.12415.778
Andre tilgodehavender09065.1813.3602.739
Værdipapirer00000
Likvide midler1.1936.4033.6451.9472.630
Omsætningsaktiver i alt30.87525.67624.34718.56521.896
Status balance42.56135.09835.15934.70936.965
Selskabskapital8080808080
Overført resultat4.2376.053-2.411-24.843-20.114
Udbytte5.0000000
Øvrige reserver8.9597.1338.32812.48712.544
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel18.27613.2675.997-12.276-7.490
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt18.27613.2675.997-12.276-7.490
Udskudt skat00000
Hensættelse2.484----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00002.946
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00253473190
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt002534733.137
Kortfristet gæld til nærtstående parter17.35315.26220.51041.83838.207
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2612.1372.74200
Varekreditorer2.4722.7291.7221.1701.990
Anden gæld1.7151.7043.9363.5051.121
Kortfristet gæld i alt21.80021.83128.91046.51241.318
Passiver i alt42.56135.09835.15934.70936.965

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte76999
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PIXELZ SERVICES ApS

CVR-nr 34704643

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PIXELZ SERVICES ApS

CVR-nr: 34704643

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PIXELZ SERVICES ApS

CVR-nr: 34704643

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger