Proff
Proff
Annonce
Annonce

Pilgrim A/S

CVR-nr26084369
AdresseSøtoften 8, 8660 Skanderborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste87.368-5791461.915-1.814
Personaleomkostninger-73.409-1.121-1.396-2.210-2.116
Afskrivninger-5.821000-1.395
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.137-1.700-1.250-295-5.325
Finansielle indtægter0000153
Finansielle udgifter-9540-83-673-644
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-2836.8146.9798.229-2.971
Finansielle poster netto-1.2376.8146.8967.556-3.462
Ordinært resultat6.9015.1145.6467.261-8.787
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.9015.1145.6467.261-8.787
Skat af årets resultat-2584.7644.499-128-8.690
Årets resultat6.6429.87810.1457.133-17.477

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3380000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3380000
Grunde og bygninger7.1560000
Andre anlæg og driftsmidler16.7040000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt23.8600000
Kapitalandele75023.79133.82632.87625.690
Langfristede tilgodehavender5.39377777777
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt6.14323.86833.90332.95325.767
Anlægsaktiver i alt30.34123.86833.90332.95325.767
Varebeholdninger49.15003084651.002
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser16.5250537371155
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.48015.070010.40910.409
Andre tilgodehavender19.00318.54613.5309.0189.146
Værdipapirer00000
Likvide midler6.433254292449
Omsætningsaktiver i alt95.62033.64114.41720.35521.161
Status balance125.96057.50948.32053.30846.928
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat19.32412.7742.896-7.249-14.382
Udbytte00000
Øvrige reserver920000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19.91613.2743.396-6.749-13.882
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt19.91613.2743.396-6.749-13.882
Udskudt skat00000
Hensættelse-15.59518.24424.40126.953
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0002.5002.500
Langfristet gæld i alt0002.5002.500
Kortfristet gæld til nærtstående parter44.49328.37926.06022.91421.338
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker23.9660000
Selskabsskat5.4910000
Varekreditorer16.52525147931819
Anden gæld15.5681014110.2119.200
Kortfristet gæld i alt106.04428.64026.68033.15631.357
Passiver i alt125.96057.50948.32053.30846.928

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte17010101010

Hent gratis årsrapporter

Pilgrim A/S

CVR-nr 26084369

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Pilgrim A/S

CVR-nr: 26084369

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Pilgrim A/S

CVR-nr: 26084369

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger