Proff
Proff
Annonce

PHØNIX TAG ENERGI A/S

CVR-nr34903077
AdresseTolsagervej 5, 8370 Hadsten

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste33.07820.43713.5179.5398.215
Personaleomkostninger-24.887-17.837-12.431-8.415-7.721
Afskrivninger-97-520-10-26
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat8.0932.5481.0871.114468
Finansielle indtægter60100
Finansielle udgifter-853-232-147-98-126
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-680003
Finansielle poster netto-915-232-146-99-123
Ordinært resultat7.1792.3159411.015345
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.1792.3159411.015345
Skat af årets resultat-1.653-530-225-228-89
Årets resultat5.5251.785716787256

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000010
Immaterielle anlægsaktiver i alt000010
Grunde og bygninger2170000
Andre anlæg og driftsmidler263269000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt480269000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender2250000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2250000
Anlægsaktiver i alt7052690010
Varebeholdninger34.96638.73219.1576.5294.593
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser21.03729.73110.89510.5195.164
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender8902121.0752750
Værdipapirer00000
Likvide midler19672710725
Omsætningsaktiver i alt57.09768.75231.14017.36310.487
Status balance57.80269.02231.14017.36310.497
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat5.5326.4574.6723.9563.169
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.0326.9575.1724.4563.669
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.0326.9575.1724.4563.669
Udskudt skat00000
Hensættelse3.2551.399773468461
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0000306
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)12.2255.0005.00000
Langfristet gæld i alt12.2255.0005.0000306
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker13.6473.8366.5381.2190
Selskabsskat01000713
Varekreditorer17.03447.23912.2747.9343.703
Anden gæld5.6084.4901.3833.2152.355
Kortfristet gæld i alt36.29055.66620.19412.4396.061
Passiver i alt57.80269.02231.14017.36310.497

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3424181412
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PHØNIX TAG ENERGI A/S

CVR-nr 34903077

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PHØNIX TAG ENERGI A/S

CVR-nr: 34903077

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PHØNIX TAG ENERGI A/S

CVR-nr: 34903077

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger