Proff
Proff
Annonce
Annonce

Peter Christensen Holding 2018 ApS

CVR-nr39823802
AdresseSøndergade 69, 6040 Egtved

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

18.06.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-5-5-4-9-10
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-5-5-4-9-10
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-70453-123-75-11
Finansielle poster netto-70453-123-76-11
Ordinært resultat-75448-127-84-21
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-75448-127-84-21
Skat af årets resultat00000
Årets resultat-75448-127-84-21

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele1.7691.8391.3861.5090
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.7691.8391.3861.5090
Anlægsaktiver i alt1.7691.8391.3861.5090
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00001.584
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt00001.584
Status balance1.7691.8391.3861.5091.584
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.5121.517-232-105-21
Udbytte00000
Øvrige reserver1742451.5451.5451.545
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.7361.8111.3631.4901.574
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.7361.8111.3631.4901.574
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter991890
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer55500
Anden gæld191401010
Kortfristet gæld i alt3328231910
Passiver i alt1.7691.8391.3861.5091.584

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Peter Christensen Holding 2018 ApS

CVR-nr 39823802

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 18.06.2018 (PDF)

Periode: 18.06.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Peter Christensen Holding 2018 ApS

CVR-nr: 39823802

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Peter Christensen Holding 2018 ApS

CVR-nr: 39823802

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger