Proff
Proff
Annonce

Perssons Gulvteknik ApS

CVR-nr34214808CVRP-nr1017427187
AdresseErhvervsvej 17, 2600 Glostrup

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.5369601.0911.0871.637
Personaleomkostninger-1.087-831-626-1.032-1.097
Afskrivninger-12-27-26-24-17
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat43610243831522
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-2-3-1-2-12
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2-3-1-2-12
Ordinært resultat4349943729511
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4349943729511
Skat af årets resultat-99-35-108-12-119
Årets resultat3356432917392

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler012392429
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt012392429
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4642404040
Finansielle anlægsaktiver i alt4642404040
Anlægsaktiver i alt4654796569
Varebeholdninger012208065
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser122125691639607
Tilgodehavender hos nærtstående parter000033
Andre tilgodehavender400903
Værdipapirer00000
Likvide midler1.190723663306266
Omsætningsaktiver i alt1.3528601.3831.0251.032
Status balance1.3989141.4621.0891.101
Selskabskapital8080808080
Overført resultat34467353224207
Udbytte5902000220
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel483147433304287
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt483147433304287
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1791881361410
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat9535106131119
Varekreditorer563354388269147
Anden gæld79189199244327
Kortfristet gæld i alt9157671.029785814
Passiver i alt1.3989141.4621.0891.101

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte---33
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Perssons Gulvteknik ApS

CVR-nr 34214808

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Perssons Gulvteknik ApS

CVR-nr: 34214808

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Perssons Gulvteknik ApS

CVR-nr: 34214808

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger