Proff
Proff
Annonce
Annonce

PENTABASE A/S

CVR-nr30197852
AdressePetersmindevej 1 A, 5000 Odense C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste51.678290.003199.2244.0864.368
Personaleomkostninger-47.077-46.180-14.199-3.202-3.281
Afskrivninger-4.217-1.900-627-322-231
Kapacitetsomkostninger-2780000
Primært resultat105241.923184.398563856
Finansielle indtægter1.385937000
Finansielle udgifter-202-930-125-55-61
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto008300
Finansielle poster netto1.1836-42-55-61
Ordinært resultat1.288241.929184.357507794
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.288241.929184.357507794
Skat af årets resultat12-52.603-40.12700
Årets resultat1.300189.326144.229507794

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver61125215328232
Immaterielle anlægsaktiver i alt61125215328232
Grunde og bygninger17.75814.41711.492146124
Andre anlæg og driftsmidler3.3647.1015.153608482
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt21.12221.51716.645755607
Kapitalandele400000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt400000
Anlægsaktiver i alt21.22321.64216.8601.082839
Varebeholdninger6.37311.6518.7491.138681
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.42042.47583.867599971
Tilgodehavender hos nærtstående parter0136.35540.08300
Andre tilgodehavender3.07347.29421.447463657
Værdipapirer00000
Likvide midler59.77220.59031.2191.308394
Omsætningsaktiver i alt72.148258.660185.3643.5502.715
Status balance93.371280.302202.2254.6323.553
Selskabskapital1.1461.146286286272
Overført resultat76.17161.46710.023491.682
Udbytte0150.000125.0002.7000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel77.317212.613135.3093.0361.955
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt77.317212.613135.3093.0361.955
Udskudt skat00000
Hensættelse0427---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00001.035
Langfristet gæld i alt0550001.035
Kortfristet gæld til nærtstående parter10.9800000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00001
Selskabsskat61852.17740.30300
Varekreditorer1.8133.3003.1062023
Anden gæld35311.23623.5071.576540
Kortfristet gæld i alt16.05566.71366.9151.596563
Passiver i alt93.371280.302202.2254.6323.553

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte88822599

Hent gratis årsrapporter

PENTABASE A/S

CVR-nr 30197852

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PENTABASE A/S

CVR-nr: 30197852

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

PENTABASE A/S

CVR-nr: 30197852

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger