Proff
Proff
Annonce

Paul Stricker Denmark ApS

CVR-nr41765372
AdresseStrandgade 51 A, 3000 Helsingør

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

14.10.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste775621420-3
Personaleomkostninger-670-473-3460
Afskrivninger0000
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat10614774-3
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-1-2-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-1-2-10
Ordinært resultat10414573-3
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat10414573-3
Skat af årets resultat-23-32-150
Årets resultat8111358-3

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt0000
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt0000
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7566938820
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.0521.3719060
Andre tilgodehavender10121
Værdipapirer0000
Likvide midler184917836
Omsætningsaktiver i alt2.8362.1141.96837
Status balance2.8362.1141.96837
Selskabskapital40404040
Overført resultat24816755-3
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2882079537
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt2882079537
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.00908610
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat1732150
Varekreditorer841.7716830
Anden gæld4381033140
Kortfristet gæld i alt2.5471.9061.8740
Passiver i alt2.8362.1141.96837

ANDET

2023-122022-122021-122020-12
Antal ansatte1110
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Paul Stricker Denmark ApS

CVR-nr 41765372

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 14.10.2020 (PDF)

Periode: 14.10.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Paul Stricker Denmark ApS

CVR-nr: 41765372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Paul Stricker Denmark ApS

CVR-nr: 41765372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger