Proff
Proff
Annonce

Paul Stricker Denmark ApS

CVR-nr41765372
AdresseStrandgade 51 A, 3000 Helsingør

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

14.10.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste621420-3
Personaleomkostninger-473-3460
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat14774-3
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter-2-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-2-10
Ordinært resultat14573-3
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat14573-3
Skat af årets resultat-32-150
Årets resultat11358-3

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt000
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt000
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6938820
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.3719060
Andre tilgodehavender121
Værdipapirer000
Likvide midler4917836
Omsætningsaktiver i alt2.1141.96837
Status balance2.1141.96837
Selskabskapital404040
Overført resultat16755-3
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2079537
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt2079537
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter08610
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat32150
Varekreditorer1.7716830
Anden gæld1033140
Kortfristet gæld i alt1.9061.8740
Passiver i alt2.1141.96837

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte110
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Paul Stricker Denmark ApS

CVR-nr 41765372

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 14.10.2020 (PDF)

Periode: 14.10.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

Paul Stricker Denmark ApS

CVR-nr: 41765372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Paul Stricker Denmark ApS

CVR-nr: 41765372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger