Proff
Proff
Annonce
Annonce

Parkkollegierne P/S

CVR-nr43729292
AdresseFinlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning15.250
Vareforbrug6.106
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste9.145
Personaleomkostninger-3.492
Afskrivninger-2.097
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat3.556
Finansielle indtægter984
Finansielle udgifter-3.029
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-2.046
Ordinært resultat1.510
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat1.510
Skat af årets resultat0
Årets resultat1.510

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger80.994
Andre anlæg og driftsmidler859
Øvrige materielle anlægsaktiver14.440
Materielle anlægsaktiver i alt96.293
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt96.293
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter85.658
Andre tilgodehavender425
Værdipapirer0
Likvide midler5
Omsætningsaktiver i alt86.231
Status balance182.524
Selskabskapital10.000
Overført resultat16.454
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26.454
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt26.454
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter147.183
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt147.183
Kortfristet gæld til nærtstående parter5
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer4.586
Anden gæld4.295
Kortfristet gæld i alt8.887
Passiver i alt182.524

ANDET

2022-12
Antal ansatte7

Hent gratis årsrapporter

Parkkollegierne P/S

CVR-nr 43729292

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Parkkollegierne P/S

CVR-nr: 43729292

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Parkkollegierne P/S

CVR-nr: 43729292

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger