Proff
Proff
Annonce

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

CVR-nr15107707
AdressePer Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning28.406636.101324.481194.841358.766
Vareforbrug15.041188.541148.09300
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.365447.560214.088205.941366.066
Personaleomkostninger-7.526-295.714-213.924-220.581-192.888
Afskrivninger-1.091-7.33125.212-59.870-27.290
Kapacitetsomkostninger0-21.5000-101.340-132.157
Primært resultat13.051177.83314.905-175.85013.731
Finansielle indtægter2472.6711.2461.320120.019
Finansielle udgifter-5.164-31.945-37.938-29.116-31.016
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto181.1760000
Finansielle poster netto176.25929.274-36.692-27.79689.003
Ordinært resultat189.310148.559-21.787-287.150134.640
Ekstraordinære poster000-83.50431.906
Resultat før skat189.310148.559-21.787-287.150134.640
Skat af årets resultat-68.703-39.337-5.424-60.015-9.871
Årets resultat120.607109.222-27.211-227.135124.769

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00001.245
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0242.940158.656184.864256.888
Immaterielle anlægsaktiver i alt0242.940158.656184.864258.133
Grunde og bygninger01.141.7581.129.5621.106.3281.125.097
Andre anlæg og driftsmidler0026.03930.22919.667
Øvrige materielle anlægsaktiver2.30245.4575.14734720.390
Materielle anlægsaktiver i alt2.3021.187.2151.160.7481.140.1681.165.154
Kapitalandele1.098.504412.414412.4140342.572
Langfristede tilgodehavender031.45910.3968.71118.649
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.098.504443.873422.8108.711361.221
Anlægsaktiver i alt1.100.8061.874.0281.742.2141.743.3751.784.508
Varebeholdninger012.8356.3958.5596.985
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser40176.793149.9680223.693
Tilgodehavender hos nærtstående parter053.323000
Andre tilgodehavender84.96004.31402.054
Værdipapirer00000
Likvide midler93.42513.4338.2551.5661.687
Omsætningsaktiver i alt178.425256.384168.932151.337234.419
Status balance1.279.2312.130.4121.911.1461.894.7122.018.927
Selskabskapital197.504197.504197.504197.504197.504
Overført resultat409.719332.0280348.7690
Udbytte98.75298.752000
Øvrige reserver0-273285.234-49.497517.036
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel705.975628.011482.738496.776714.540
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt705.975628.011482.738496.776714.540
Udskudt skat697191.681145.605125.200175.347
Hensættelse09.86610.92021.88825.071
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0525.744602.401713.218570.964
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.61564.11770.674105.800131.133
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.312781.542818.680955.121894.375
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker022.83427.04141.76946.804
Selskabsskat15.6860000
Varekreditorer554.236659.103549.7630324.348
Anden gæld1.02229.05622.00416.87730.720
Kortfristet gæld i alt570.944710.993598.808420.927410.012
Passiver i alt1.279.2312.130.4121.911.1461.894.7122.018.927

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte121719800
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

CVR-nr 15107707

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

CVR-nr: 15107707

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

CVR-nr: 15107707

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger