Proff
Proff
Annonce
Annonce

PAPUGA BUS A/S

CVR-nr27199992
AdresseLundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste10.53330.03640.64055.80460.471
Personaleomkostninger-3.317-17.031-15.753-22.362-21.728
Afskrivninger-2.353-4.917-9.595-9.922-10.326
Kapacitetsomkostninger000-3.6360
Primært resultat4.8628.08928.41719.88428.417
Finansielle indtægter1.2831755872.352357
Finansielle udgifter-858-715-4.481-66-757
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-4.883-1.020840
Finansielle poster netto425-5.424-4.9142.370-400
Ordinært resultat5.2872.66510.37822.25428.017
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.2872.66510.37822.25428.017
Skat af årets resultat-1.164-1.962-2.348-4.987-6.038
Årets resultat4.1237038.03017.26721.980

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000030
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000030
Grunde og bygninger006.3426.4236.505
Andre anlæg og driftsmidler28.95933.86818.34929.04645.044
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt28.95933.86824.69135.47051.549
Kapitalandele003095200
Langfristede tilgodehavender005.4111.290260
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt005.7191.810260
Anlægsaktiver i alt28.95933.86830.41137.28051.838
Varebeholdninger7137785671170
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser12.04417.0189.47213.45429.681
Tilgodehavender hos nærtstående parter76.71735.2637.7998.9689.484
Andre tilgodehavender6.25801.03362.89646.566
Værdipapirer0005.5385.188
Likvide midler84976416.24957.28470.449
Omsætningsaktiver i alt96.58153.95534.849148.359161.895
Status balance125.54087.82465.260185.639213.733
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat13.9599.8369.134160.744143.837
Udbytte00000
Øvrige reserver13.95815.95203600
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28.41826.2899.634161.604144.337
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt28.41826.2899.634161.604144.337
Udskudt skat00000
Hensættelse4.4255.6112.3916.1384.738
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker21.68229.259000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.4941.5411.7390397
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt23.17630.8001.7390397
Kortfristet gæld til nærtstående parter45.2375.85722100
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7.5887.097000
Selskabsskat4.6752.8872.9916.5435.936
Varekreditorer1.6553.9102.6795.89254.230
Anden gæld10.3665.37345.6055.4634.095
Kortfristet gæld i alt69.52125.12451.49617.89864.260
Passiver i alt125.54087.82465.260185.639213.733

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5631335047
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

PAPUGA BUS A/S

CVR-nr 27199992

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

PAPUGA BUS A/S

CVR-nr: 27199992

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

PAPUGA BUS A/S

CVR-nr: 27199992

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger