Proff
Proff
Annonce

Pandora A/S

CVR-nr28505116
AdresseHavneholmen 17-19, 1561 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning14.454.00016.686.00013.583.0009.626.0009.533.000
Vareforbrug6.097.0007.226.0006.440.0004.932.0005.994.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.357.0009.460.0007.143.0004.693.0003.539.000
Personaleomkostninger-1.478.000-1.261.000-1.259.000-2.138.000-2.261.000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-2.441.000-2.295.000-2.082.000-1.160.000-934.000
Primært resultat4.439.0005.904.0003.802.0001.396.000343.000
Finansielle indtægter774.000652.000222.000379.000678.000
Finansielle udgifter-1.000.000-799.000-509.000-511.000-234.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.485.0008.294.0002.713.000652.0001.214.000
Finansielle poster netto1.259.0008.147.0002.426.000520.0001.658.000
Ordinært resultat5.698.00014.051.0006.228.0001.915.0002.001.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.698.00014.051.0006.228.0001.915.0002.001.000
Skat af årets resultat-983.000-1.380.000-808.000-291.000-212.000
Årets resultat4.715.00012.671.0005.420.0001.624.0001.789.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3.918.0003.705.0003.573.0002.963.0003.227.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.918.0003.705.0003.573.0002.963.0003.227.000
Grunde og bygninger023.000000
Andre anlæg og driftsmidler28.00099.00031.00051.0000
Øvrige materielle anlægsaktiver78.0000103.000128.0000
Materielle anlægsaktiver i alt106.000122.000134.000179.00050.000
Kapitalandele15.530.00011.140.0005.257.0006.350.0006.304.000
Langfristede tilgodehavender0001.010.0001.783.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.352.0005.061.000890.00012.0009.000
Finansielle anlægsaktiver i alt16.882.00016.201.0006.147.0007.372.0008.096.000
Anlægsaktiver i alt20.905.00020.028.0009.855.00010.514.00011.373.000
Varebeholdninger824.0001.023.000687.000420.000714.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.00014.00013.0004.00012.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.290.0003.690.0006.829.0003.700.0003.227.000
Andre tilgodehavender878.000929.000428.000953.0000
Værdipapirer87.0000001.163.000
Likvide midler274.00037.000142.0002.211.000347.000
Omsætningsaktiver i alt7.355.0005.692.0008.099.0007.288.0005.463.000
Status balance28.259.00025.721.00017.953.00017.802.00016.835.000
Selskabskapital89.00096.000100.0001.000.000100.000
Overført resultat16.407.00017.051.00010.978.0006.830.0005.568.000
Udbytte1.480.0001.430.00000836.000
Øvrige reserver-3.971.000-2.991.000-3.200.000114.000-1.673.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.005.00015.586.0007.877.0007.044.0004.832.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt14.005.00015.586.0007.877.0007.044.0004.832.000
Udskudt skat139.000163.00093.000318.000154.000
Hensættelse54.00052.00051.00038.0004.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker7.023.0001.090.0001.124.000105.0005.277.000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld80.0000000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt7.242.0001.253.0001.218.000423.0005.430.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.979.0001.455.0004.937.0004.361.0002.632.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker294.0003.506.000298.0003.003.000954.000
Selskabsskat135.000580.000488.00000
Varekreditorer759.000786.000831.0001.135.0001.115.000
Anden gæld2.791.0002.501.0002.254.0001.799.0001.868.000
Kortfristet gæld i alt6.958.0008.829.0008.807.00010.297.0006.573.000
Passiver i alt28.259.00025.721.00017.953.00017.802.00016.835.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.0118987976140
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Pandora A/S

CVR-nr 28505116

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Pandora A/S

CVR-nr: 28505116

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Pandora A/S

CVR-nr: 28505116

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger