Proff
Proff
Annonce
Annonce

P.A. HOLDING HURUP A/S

CVR-nr29200661
AdresseSvanevej 33, 7760 Hurup Thy

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-7-10-9-6-6
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-7-10-9-6-6
Finansielle indtægter3219710510
Finansielle udgifter-33-236000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto363443-2.651-2.638-848
Finansielle poster netto361403-2.642-2.633-839
Ordinært resultat354216-1.325-1.320-421
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat354216-1.325-1.320-421
Skat af årets resultat-2-600-1
Årets resultat352210-1.325-1.320-422

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele8.9697.4717.2607.88911.301
Langfristede tilgodehavender0001.9800
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt8.9697.4717.2609.86911.301
Anlægsaktiver i alt8.9697.4717.2609.86911.301
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter8469389949971.062
Andre tilgodehavender383427100
Værdipapirer1.8371.868000
Likvide midler127742.00400
Omsætningsaktiver i alt2.8482.9143.0251.0071.062
Status balance11.81710.38510.28510.87612.363
Selskabskapital550550550500500
Overført resultat11.1989.7709.61710.31311.801
Udbytte5957575554
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.80710.37810.22410.86812.355
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.80710.37810.22410.86812.355
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat20001
Varekreditorer88888
Anden gæld005400
Kortfristet gæld i alt986288
Passiver i alt11.81710.38510.28510.87612.363

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

P.A. HOLDING HURUP A/S

CVR-nr 29200661

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

P.A. HOLDING HURUP A/S

CVR-nr: 29200661

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

P.A. HOLDING HURUP A/S

CVR-nr: 29200661

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger