Proff
Proff
Annonce
Annonce

P. LINDBERG INDUSTRI A/S

CVR-nr28868073
AdresseIndustrivej 15, 6510 Gram

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste28.96323.76318.81723.26616.585
Personaleomkostninger-18.282-14.418-11.564-12.300-12.331
Afskrivninger-694-1.010-650-541-573
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9.9888.3356.60210.4253.681
Finansielle indtægter3261330015
Finansielle udgifter-946-272-803-332-230
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-620-139-803-332-215
Ordinært resultat9.3688.1965.80010.0933.466
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9.3688.1965.80010.0933.466
Skat af årets resultat-2.069-1.811-1.277-2.222-764
Årets resultat7.2996.3854.5227.8712.702

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2.8151.043498454545
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.8151.043498454545
Kapitalandele5050505050
Langfristede tilgodehavender7.56414.615000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt7.61414.665505050
Anlægsaktiver i alt10.42915.707548504595
Varebeholdninger8888909386
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19.60222.39613.74519.87026.676
Tilgodehavender hos nærtstående parter500000
Andre tilgodehavender7.2803.0891.6944421.066
Værdipapirer00000
Likvide midler5.85176.7243.7016
Omsætningsaktiver i alt33.50025.81622.49324.79728.155
Status balance43.92841.52423.04125.30028.750
Selskabskapital502502502502502
Overført resultat13.32313.52414.63910.1177.246
Udbytte7.5007.50005.0001.500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.32521.52615.14115.6199.248
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.32521.52615.14115.6199.248
Udskudt skat00000
Hensættelse4.9722.5821.5281.3791.707
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker3.6010000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt4.5799771.02900
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker9502.000006.026
Selskabsskat08775961.9530
Varekreditorer9.7569.6892.2213.2323.998
Anden gæld03.8732.52600
Kortfristet gæld i alt13.05316.4385.3438.30217.795
Passiver i alt43.92841.52423.04125.30028.750

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3629262527
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

P. LINDBERG INDUSTRI A/S

CVR-nr 28868073

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

P. LINDBERG INDUSTRI A/S

CVR-nr: 28868073

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

P. LINDBERG INDUSTRI A/S

CVR-nr: 28868073

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger