Proff
Proff
Annonce

P TØMRERENTREPRISE ApS

CVR-nr33159773
AdresseErhvervsvej 2 A, 8653 Them
Del afCPHII ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

01.09.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

31.08.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-42-14-790-320-5.114
Personaleomkostninger0000-131
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger58-11071-562-456
Primært resultat16-33-399-464-2.668
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-25-10-68-104
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1-25-10-68-104
Ordinært resultat15-58-409-532-2.772
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat15-58-409-532-2.772
Skat af årets resultat-3-23-160-209-1.086
Årets resultat12-81-569-741-3.858

BALANCEREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser001331.1331.133
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1016668203394
Værdipapirer00000
Likvide midler5948262429576
Omsætningsaktiver i alt69631.0631.7652.104
Status balance69631.0631.7652.104
Selskabskapital8080808080
Overført resultat-27-3942112
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel53411229182
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt53411229182
Udskudt skat00000
Hensættelse--0134134
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter429211.2761.615
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer132020105274
Anden gæld0001610
Kortfristet gæld i alt16229411.5411.889
Passiver i alt69631.0631.7652.104

ANDET

2022-082021-082020-082019-082018-08
Antal ansatte---00
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

P TØMRERENTREPRISE ApS

CVR-nr 33159773

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

P TØMRERENTREPRISE ApS

CVR-nr: 33159773

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

P TØMRERENTREPRISE ApS

CVR-nr: 33159773

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger