Proff
Proff
Annonce

P MORTENSEN HOLDING ApS

CVR-nr30707478
AdresseLundsager 3, 5750 Ringe

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--0--
Vareforbrug3114131411
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-31-14-13-14-11
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-31-14-13-14-11
Finansielle indtægter373404268167166
Finansielle udgifter-6-31-4-40
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3.581-3.7544.2443.7121.862
Finansielle poster netto3.948-3.3814.5093.8742.028
Ordinært resultat3.917-3.3954.4953.8602.016
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.917-3.3954.4953.8602.016
Skat af årets resultat-74-84-55-33-34
Årets resultat3.843-3.4794.4403.8271.982

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele20.57218.73024.38421.81919.107
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt20.57218.73024.38421.81919.107
Anlægsaktiver i alt20.57218.73024.38421.81919.107
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter11.2269.9328.5045.7634.848
Andre tilgodehavender4812445260
Værdipapirer00000
Likvide midler24612268288
Omsætningsaktiver i alt11.52010.0698.5745.8704.936
Status balance32.09228.79932.95827.68924.044
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat16.73315.85014.79313.03112.029
Udbytte1.1221.118114113111
Øvrige reserver13.09611.25916.91214.34811.636
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel31.07628.35131.94527.61723.901
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt31.07628.35131.94527.61723.901
Udskudt skat00000
Hensættelse177220320--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter223128656333
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat603896180101
Varekreditorer12111100
Anden gæld1001010
Kortfristet gæld i alt83922869372143
Passiver i alt32.09228.79932.95827.68924.044

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

P MORTENSEN HOLDING ApS

CVR-nr 30707478

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

P MORTENSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 30707478

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

P MORTENSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 30707478

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger