Proff
Proff
Annonce

Oterra Holding ApS

CVR-nr41686774
AdresseAgern Alle 24, 2970 Hørsholm

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2023-08Regnskab med fremmed valuta
2022-08Regnskab med fremmed valuta
2021-08Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-082022-082021-08
Startdato

01.09.2022

01.09.2021

18.09.2020

Sluttdato

31.08.2023

31.08.2022

31.08.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-082022-082021-08
ValutakodeEUREUREUR
Nettoomsætning--108.400
Vareforbrug-7.091073.100
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste--35.300
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-90.221-214.573-50.100
Finansielle indtægter41.05323.6311.100
Finansielle udgifter-26.668-35.041-8.400
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-205.0000
Finansielle poster netto14.385-216.410-7.300
Ordinært resultat-75.836-225.983-57.400
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-75.836-225.983-57.400
Skat af årets resultat-1.6592844.700
Årets resultat-77.495-225.699-52.700

BALANCEREGNSKAB

2023-082022-082021-08
ValutakodeEUREUREUR
Goodwill00499.900
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00499.900
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler0090.500
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt0090.500
Kapitalandele503.112467.7600
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8.14201.600
Finansielle anlægsaktiver i alt511.254467.7601.600
Anlægsaktiver i alt511.254476.562976.400
Varebeholdninger0071.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0056.800
Tilgodehavender hos nærtstående parter558.683464.3820
Andre tilgodehavender99100
Værdipapirer000
Likvide midler5281.43747.400
Omsætningsaktiver i alt560.202466.005199.600
Status balance1.071.456942.5681.176.000
Selskabskapital134134100
Overført resultat680.689600.205673.900
Udbytte000
Øvrige reserver4.28800
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel685.111606.878673.800
Minoritetsinteressernes andel008.000
Egenkapital i alt685.111606.878681.800
Udskudt skat0083.400
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker0305.4670
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld0011.700
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt353.864305.467391.400
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker002.100
Selskabsskat1.65708.800
Varekreditorer5.4744.93643.500
Anden gæld017.28543.900
Kortfristet gæld i alt32.48130.223102.800
Passiver i alt1.071.456942.5681.176.000

ANDET

2023-082022-082021-08
Antal ansatte--713
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Oterra Holding ApS

CVR-nr 41686774

Årsrapport 01.09.2022 (PDF)

Periode: 01.09.2022 - 31.08.2023

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 18.09.2020 (PDF)

Periode: 18.09.2020 - 31.08.2021

Kreditrapport

Oterra Holding ApS

CVR-nr: 41686774

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Oterra Holding ApS

CVR-nr: 41686774

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger