Proff
Proff
Annonce
Annonce

Orifarm Manufacturing Hobro A/S

CVR-nr41059044
AdresseApotekerstien 9, 9500 Hobro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122021-03
Startdato

01.01.2022

01.04.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.03.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122021-03
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

60.525

40.486

-1

Personaleomkostninger

-48.085

-32.636

0

Afskrivninger

-5.453

-4.004

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

6.987

3.846

0

Finansielle indtægter

1.137

391

1

Finansielle udgifter

-1.704

-970

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

-567

-579

1

Ordinært resultat

6.420

3.267

0

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

6.420

3.267

0

Skat af årets resultat

-1.414

-720

0

Årets resultat

5.006

2.547

0

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122021-03
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Grunde og bygninger

6.751

8.840

10.792

Andre anlæg og driftsmidler

33.170

33.171

34.609

Øvrige materielle anlægsaktiver

358

1.697

237

Materielle anlægsaktiver i alt

40.279

43.708

45.637

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

1.162

1.039

1.009

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.162

1.039

1.009

Anlægsaktiver i alt

41.441

44.747

46.646

Varebeholdninger

16.138

13.167

10.320

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

363

402

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

41.442

9.280

0

Andre tilgodehavender

1.792

989

2.693

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

514

15.167

39

Omsætningsaktiver i alt

60.835

39.513

14.465

Status balance

102.276

84.260

61.111

Selskabskapital

400

400

40

Overført resultat

40.467

59.461

45.102

Udbytte

9.000

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

49.867

59.861

45.142

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

49.867

59.861

45.142

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse

1.661

1.152

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

10.955

11.011

12.171

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

25.397

3.182

0

Selskabsskat

904

0

0

Varekreditorer

1.833

1.751

0

Anden gæld

11.659

7.303

3.799

Kortfristet gæld i alt

50.748

23.247

15.970

Passiver i alt

102.276

84.260

61.111

ANDET

2022-122021-122021-03
Antal ansatte

77

74

0

Hent gratis årsrapporter

Orifarm Manufacturing Hobro A/S

CVR-nr 41059044

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.04.2021 (PDF)

Periode: 01.04.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.03.2021

Kreditrapport

Orifarm Manufacturing Hobro A/S

CVR-nr: 41059044

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Orifarm Manufacturing Hobro A/S

CVR-nr: 41059044

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger