Proff
Proff
Annonce

Organic Pork A/S

CVR-nr25446372
AdresseBrunagervej 1, 8361 Hasselager

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.2728412.2062.4133.173
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00-5-7-5
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.2728412.2012.4063.168
Finansielle indtægter22171100
Finansielle udgifter-712-228-220-340-296
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00-29900
Finansielle poster netto-690-211-508-340-295
Ordinært resultat2.5826301.6932.0662.872
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.5826301.6932.0662.872
Skat af årets resultat-568-139-16600
Årets resultat2.0144921.5272.0662.873

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000512
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000512
Kapitalandele0021700
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt0021700
Anlægsaktiver i alt00217512
Varebeholdninger21.72521.71612.43115.71217.337
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8.4487.96310.0609.3719.270
Tilgodehavender hos nærtstående parter005544247
Andre tilgodehavender1.2178086497981.686
Værdipapirer00000
Likvide midler00123130
Omsætningsaktiver i alt31.39030.48623.23626.78128.603
Status balance31.39030.48623.45326.78628.615
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat11.4719.4578.9667.4395.373
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel11.9719.9579.4667.9395.873
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt11.9719.9579.4667.9395.873
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)1.5003.0004.5006.0006.000
Langfristet gæld i alt1.5003.0004.5006.0006.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4151.409568743428
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker7.8423.987009.685
Selskabsskat56813916600
Varekreditorer4.9276.8582.7316.7175.401
Anden gæld2.6673.6374.5225.3871.228
Kortfristet gæld i alt17.91917.5299.48712.84716.743
Passiver i alt31.39030.48623.45326.78628.615

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Organic Pork A/S

CVR-nr 25446372

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Organic Pork A/S

CVR-nr: 25446372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Organic Pork A/S

CVR-nr: 25446372

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger