Proff
Proff

Optimus Anlæg A/S

CVR-nr36925655
AdresseStillingevej 9, 4200 Slagelse

Siden Optimus Anlæg A/S spirede frem i juli måned 2015, har vi udført en masse spændende projekter for mange forskellige kunder.
Mange af kunderne har vi løst flere projekter sammen med. Det tager vi som et udtryk for, at det arbejde som Optimus Anlæg A/S udfører og leverer, taler deres eget tydelige sprog, og at vi når ud over kanten med vores budskab.

Optimus Anlæg lever efter at skabe værdi. For dig, for hinanden og for vores virksomhed. Vores værdigrundlag afspejler tillid til hinanden, fordi vi mener at nøgleordet i byggebranchen skal være tillid, og at vi skal have respekt for hinandens arbejde. Optimus Anlæg A/S vil altid søge løsningen, frem for konflikten.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste44.79538.09331.81026.95122.628
Personaleomkostninger-28.919-25.433-22.205-18.376-16.597
Afskrivninger-3.747-3.337-3.211-2.409-1.832
Kapacitetsomkostninger00-36000
Primært resultat12.1299.3236.0356.1664.198
Finansielle indtægter876745190
Finansielle udgifter-200-194-159-30-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-113-127-114-11-14
Ordinært resultat12.0169.1965.9206.1554.184
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat12.0169.1965.9206.1554.184
Skat af årets resultat-2.657-2.036-1.390-1.384-953
Årets resultat9.3597.1604.5314.7713.231

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler8.96510.2618.6229.1666.083
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt8.96510.2618.6229.1666.083
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt8.96510.2618.6229.1666.083
Varebeholdninger280000178
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser28.80819.94316.67614.99710.851
Tilgodehavender hos nærtstående parter0003.421905
Andre tilgodehavender2635351.34711
Værdipapirer00000
Likvide midler2.6946.0527.3807111.622
Omsætningsaktiver i alt32.54726.51925.21820.87613.825
Status balance41.51236.78033.84130.04119.908
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat13.71512.35611.19610.6659.894
Udbytte8.0006.0004.0004.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel22.21518.85615.69615.16510.394
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt22.21518.85615.69615.16510.394
Udskudt skat00000
Hensættelse4.1794.0934.2383.9403.107
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00073306
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00073306
Kortfristet gæld til nærtstående parter5197741.33300
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.8702.2811.1924501.004
Varekreditorer5.2627.6346.0104.9073.505
Anden gæld6.4663.1435.3715.5051.592
Kortfristet gæld i alt15.11713.83213.90710.8636.101
Passiver i alt41.51236.78033.84130.04119.908

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte5249443837
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Optimus Anlæg A/S

CVR-nr 36925655

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Optimus Anlæg A/S

CVR-nr: 36925655

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7026283


Certificeringer

SUSTAINABLE BUSINESS PARTNER - Certified by GREEN NETWORK
SUSTAINABLE BUSINESS PARTNER - Certified by GREEN NETWORK
Vi anvender iKontrol til bedre byggeri
Vi anvender iKontrol til bedre byggeri
Certificeret af byggeriets kvalitetskontrol
Certificeret af byggeriets kvalitetskontrol

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kontakt os til alle tider på 30 43 14 32

Kreditrapport

Optimus Anlæg A/S

CVR-nr: 36925655

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger