Proff
Proff
Annonce

Optimisten ApS

CVR-nr26554330
AdresseHolmehaven 4, 2670 Greve

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.9751.6188258791.261
Vareforbrug844664289471521
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.131954536408739
Personaleomkostninger-626-490-364-400-473
Afskrivninger0000-101
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5054641728166
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-2-10-3-2-4
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-2-10-3-2-4
Ordinært resultat5044541696162
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5044541696162
Skat af årets resultat-112-102-38-2-59
Årets resultat3923521324102

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00152319
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender000021
Værdipapirer00000
Likvide midler1.250959683390610
Omsætningsaktiver i alt1.250959698413650
Status balance1.250959698413650
Selskabskapital170170170170170
Overført resultat745472234215211
Udbytte11811411300
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.033756517385381
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.033756517385381
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat8790271170
Varekreditorer00000
Anden gæld13011215418198
Kortfristet gæld i alt21720318128269
Passiver i alt1.250959698413650

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte1----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Optimisten ApS

CVR-nr 26554330

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Optimisten ApS

CVR-nr: 26554330

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Optimisten ApS

CVR-nr: 26554330

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger