Proff
Proff
Annonce

Openlands Invest ApS

CVR-nr43027824
AdresseRosavej 6, 2930 Klampenborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

01.02.2022

Sluttdato

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-52
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-52
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-1
Ordinært resultat-53
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-53
Skat af årets resultat0
Årets resultat-53

BALANCEREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt0
Kapitalandele1.350
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt1.350
Anlægsaktiver i alt1.350
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender0
Værdipapirer0
Likvide midler55
Omsætningsaktiver i alt55
Status balance1.405
Selskabskapital73
Overført resultat1.325
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.397
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt1.397
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer0
Anden gæld8
Kortfristet gæld i alt8
Passiver i alt1.405

ANDET

2022-12
Antal ansatte-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Openlands Invest ApS

CVR-nr 43027824

Årsrapport 01.02.2022 (PDF)

Periode: 01.02.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Openlands Invest ApS

CVR-nr: 43027824

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Openlands Invest ApS

CVR-nr: 43027824

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger