Proff
Proff
Annonce

ONLY STORES A/S

CVR-nr34470448
AdresseFredskovvej 1, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-072022-072021-072020-072019-07
Startdato

01.08.2022

01.08.2021

01.08.2020

01.08.2019

01.08.2018

Sluttdato

31.07.2023

31.07.2022

31.07.2021

31.07.2020

31.07.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-072019-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning621.639----
Vareforbrug19.1140000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste602.525535.798119.81099.050236.462
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat602.525535.798119.81099.050236.462
Finansielle indtægter62.4878.1164.6945.6837.256
Finansielle udgifter-6.298-2.066-1.985-2.205-542
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto116.00570.54062.59456.23650.819
Finansielle poster netto172.19476.59065.30359.71457.533
Ordinært resultat774.719612.388185.113158.764293.996
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat774.719612.388185.113158.764293.996
Skat af årets resultat-144.917-119.207-27.293-22.577-53.499
Årets resultat629.802493.181157.820136.187240.497

BALANCEREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-072019-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele779.813659.207585.567525.493451.647
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt779.813659.207585.567525.493451.647
Anlægsaktiver i alt779.813659.207585.567525.493451.647
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.245.232582.096631.083537.338500.022
Andre tilgodehavender63021700
Værdipapirer00000
Likvide midler331.082464.113213.574240.907110.803
Omsætningsaktiver i alt1.576.3761.046.209844.874778.245610.826
Status balance2.356.1891.705.4161.430.4411.303.7381.062.473
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat899.0101.088.099676.347830.204752.522
Udbytte700.0000250.00000
Øvrige reserver438.192321.642237.113175.236119.160
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.047.2021.419.7401.173.4601.015.440881.682
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.047.2021.419.7401.173.4601.015.440881.682
Udskudt skat00000
Hensættelse---229-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter156.798151.674213.163251.023112.251
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat128.917117.11927.29322.57753.497
Varekreditorer00000
Anden gæld23.27216.88216.52514.46915.043
Kortfristet gæld i alt308.987285.676256.981288.069180.791
Passiver i alt2.356.1891.705.4161.430.4411.303.7381.062.473

ANDET

2023-072022-072021-072020-072019-07
Antal ansatte-00--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ONLY STORES A/S

CVR-nr 34470448

Årsrapport 01.08.2022 (PDF)

Periode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 01.08.2020 (PDF)

Periode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Årsrapport 01.08.2019 (PDF)

Periode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Årsrapport 01.08.2018 (PDF)

Periode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Årsrapport 01.08.2017 (PDF)

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Kreditrapport

ONLY STORES A/S

CVR-nr: 34470448

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ONLY STORES A/S

CVR-nr: 34470448

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger