Proff
Proff
Annonce

OLE FLY ApS

CVR-nr29397740
AdresseFredens Torv 2, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.1782.4122.1892.1312.642
Vareforbrug647647337313835
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.5311.7651.8521.8181.807
Personaleomkostninger-1.562-1.460-1.487-1.324-1.751
Afskrivninger-170-4-15-15
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-4730536147941
Finansielle indtægter03200
Finansielle udgifter0-170-39-34
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-100000
Finansielle poster netto0-1142-39-34
Ordinært resultat-471913634407
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-471913634407
Skat af årets resultat0-4-91-97-2
Årets resultat-471872723435

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.8691.7921.76603.600
Andre anlæg og driftsmidler24000419
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.1091.7921.76643.619
Kapitalandele258258208333309
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt258258208333309
Anlægsaktiver i alt2.3682.0501.9753363.927
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser24815103532
Tilgodehavender hos nærtstående parter000049
Andre tilgodehavender1.1439181.510206252
Værdipapirer00000
Likvide midler2221.2205632.899633
Omsætningsaktiver i alt1.6122.1532.0833.140966
Status balance3.9794.2034.0573.4764.893
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat-471872723435
Udbytte00000
Øvrige reserver2.7332.5472.3822.0391.834
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.8862.9332.8542.5822.039
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.8862.9332.8542.5822.039
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter70772274700
Langfristet gæld til banker00001.190
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt70772274701.190
Kortfristet gæld til nærtstående parter038000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat049187-10
Varekreditorer3945000
Anden gæld3474603658071.674
Kortfristet gæld i alt3865484568941.663
Passiver i alt3.9794.2034.0573.4764.893

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3556-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OLE FLY ApS

CVR-nr 29397740

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

OLE FLY ApS

CVR-nr: 29397740

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OLE FLY ApS

CVR-nr: 29397740

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger