Proff
Proff
Annonce
Annonce

OLDA HOLDING ApS

CVR-nr31766001
AdresseMannehøj 213, 6600 Vejen

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug55554
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-5-5-5-5-4
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-5-5-5-5-4
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-24-23-22-22-56
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto3.6282.2151.3751.0871.095
Finansielle poster netto3.6032.1921.3531.0651.039
Ordinært resultat3.5982.1871.3491.0601.035
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.5982.1871.3491.0601.035
Skat af årets resultat810000
Årets resultat3.6792.1871.3491.0601.035

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele15.89112.67210.7877.5116.506
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt15.89112.67210.7877.5116.506
Anlægsaktiver i alt15.89112.67210.7877.5116.506
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter140000
Andre tilgodehavender670000
Værdipapirer00000
Likvide midler254114810022
Omsætningsaktiver i alt335114810022
Status balance16.22612.78710.7947.6126.528
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat455116-180-272-364
Udbytte1180000
Øvrige reserver15.07611.8549.9646.6825.670
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.77412.0959.9086.5355.431
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.77412.0959.9086.5355.431
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4476878811.0711.092
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer55555
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt4526928861.0761.097
Passiver i alt16.22612.78710.7947.6126.528

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte----0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OLDA HOLDING ApS

CVR-nr 31766001

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

OLDA HOLDING ApS

CVR-nr: 31766001

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OLDA HOLDING ApS

CVR-nr: 31766001

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger