Proff
Proff
Annonce
Annonce

OLAV RASMUSSEN MASKINFABRIK A/S

CVR-nr15768584
AdresseFasanvej 5, 5540 Ullerslev
Del afBCM ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.5151.7811.3481.5702.718
Personaleomkostninger-9.459-8.684-6.7750-7.496
Afskrivninger0000-69
Kapacitetsomkostninger-1.427-1.331-985-846-930
Primært resultat1.0884503637241.788
Finansielle indtægter00078
Finansielle udgifter-134-107-88-85-78
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-13
Finansielle poster netto-134-107-88-79-67
Ordinært resultat9543442756451.721
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9543442756451.721
Skat af årets resultat-210-78-61-146-383
Årets resultat7442662144991.338

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger576899133107
Andre anlæg og driftsmidler8889311.285537371
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9459991.384670478
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt9459991.384670478
Varebeholdninger4.1163.4852.8242.6242.485
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser5.7324.3454.2123.3364.112
Tilgodehavender hos nærtstående parter121124126115316
Andre tilgodehavender0027017
Værdipapirer00000
Likvide midler7300150
Omsætningsaktiver i alt10.9138.7447.9167.0898.074
Status balance11.8589.7439.3017.7598.552
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.7172.4232.3082.2441.915
Udbytte450150150170600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.6673.0732.9582.9143.015
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.6673.0732.9582.9143.015
Udskudt skat00000
Hensættelse246290319295239
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5895746054520
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5895746054520
Kortfristet gæld til nærtstående parter0960940
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.6451.1501.6371.1231.687
Selskabsskat2551073890117
Varekreditorer2.5472.6241.8399241.640
Anden gæld2.9101.8291.9051.8671.854
Kortfristet gæld i alt7.3565.8065.4194.0985.298
Passiver i alt11.8589.7439.3017.7598.552

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte1820172119
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OLAV RASMUSSEN MASKINFABRIK A/S

CVR-nr 15768584

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

OLAV RASMUSSEN MASKINFABRIK A/S

CVR-nr: 15768584

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OLAV RASMUSSEN MASKINFABRIK A/S

CVR-nr: 15768584

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger