Proff
Proff
Annonce

OIP Holding A/S

CVR-nr40087397
AdresseVesterbrogade 2 D, 1620 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

07.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-724-118-61-928
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-724-118-61-928
Finansielle indtægter057000
Finansielle udgifter-3.387-1.443-1.156-1.5990
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto32.77928.9246.244-15.05411.257
Finansielle poster netto29.39327.5375.088-16.65311.257
Ordinært resultat28.66827.4195.026-16.74511.264
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat28.66827.4195.026-16.74511.264
Skat af årets resultat9043312683720
Årets resultat29.57327.7505.294-16.37311.264

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele109.246127.76999.83687.29859.792
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt109.246127.76999.83687.29859.792
Anlægsaktiver i alt109.246127.76999.83687.29859.792
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter8.5077.3963738670
Andre tilgodehavender746026800
Værdipapirer00000
Likvide midler678910
Omsætningsaktiver i alt9.2597.40364887610
Status balance118.506135.173100.48588.17459.802
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat7.92713429.59928.55644.929
Udbytte00000
Øvrige reserver15.29334.9833.7952.9670
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel23.72135.61733.89432.02345.429
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt23.72135.61733.89432.02345.429
Udskudt skat00000
Hensættelse-0005.753
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter94.78593.02766.59056.1518.621
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat06.528000
Varekreditorer00000
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt94.78599.55566.59056.1518.621
Passiver i alt118.506135.173100.48588.17459.802

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-0000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

OIP Holding A/S

CVR-nr 40087397

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 07.12.2018 (PDF)

Periode: 07.12.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

OIP Holding A/S

CVR-nr: 40087397

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

OIP Holding A/S

CVR-nr: 40087397

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger