Proff
Proff
Annonce

O.B. LARSEN HOLDING ApS

CVR-nr34800944
AdresseSlagelsevej 177, 4400 Kalundborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-19-7-5-5-4
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-64-31-17-5-4
Finansielle indtægter6741289460
Finansielle udgifter-38-34-31-25-22
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.184857765587145
Finansielle poster netto2.213864762657183
Ordinært resultat2.149833745652178
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.149833745652178
Skat af årets resultat-401-31
Årets resultat2.145832746649180

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele3.6531.9381.7201.216629
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt3.6531.9381.7201.216629
Anlægsaktiver i alt3.6531.9381.7201.216629
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.2951.554938786605
Andre tilgodehavender000063
Værdipapirer000016
Likvide midler344495488313260
Omsætningsaktiver i alt2.6392.0481.4271.099944
Status balance6.2923.9873.1462.3151.573
Selskabskapital8080808080
Overført resultat2.0121.102529337324
Udbytte5050505050
Øvrige reserver2.9711.7851.5751.072485
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.1123.0172.2351.538939
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.1123.0172.2351.538939
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0001080
Anden langfristet gæld32010012400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3201001241080
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat01161085062
Varekreditorer126666
Anden gæld848748674612566
Kortfristet gæld i alt860870788668634
Passiver i alt6.2923.9873.1462.3151.573

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

O.B. LARSEN HOLDING ApS

CVR-nr 34800944

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

O.B. LARSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 34800944

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

O.B. LARSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 34800944

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger