Proff
Proff
Annonce
Annonce

Nylandsted Invest ApS

CVR-nr37270504
AdresseFåredammen 3, 5300 Kerteminde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-34-52-17-11-22
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-34-52-17-11-22
Finansielle indtægter3533817976
Finansielle udgifter-1.545-83000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.73635.5619971.268454
Finansielle poster netto22735.5111.0781.347531
Ordinært resultat19235.4591.0611.336509
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat19235.4591.0611.336509
Skat af årets resultat00-14-15-13
Årets resultat19235.4581.0471.321496

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele28.36129.0983.7693.5262.259
Langfristede tilgodehavender1.9880000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt30.34929.0983.7693.5262.259
Anlægsaktiver i alt30.34929.0983.7693.5262.259
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter42411.8082.3272.247
Andre tilgodehavender276000
Værdipapirer3.5594.991000
Likvide midler8.9139.478822129
Omsætningsaktiver i alt12.54214.5152.6292.3282.276
Status balance42.89143.6146.3985.8544.535
Selskabskapital5050505050
Overført resultat35.86235.322483214161
Udbytte155151000
Øvrige reserver1.7262.2281.7591.516249
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel37.79337.7512.2921.780460
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt37.79337.7512.2921.780460
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)5.0195.7944.0554.0304.030
Langfristet gæld i alt5.0195.7944.0554.0304.030
Kortfristet gæld til nærtstående parter7058332727
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00878
Varekreditorer00000
Anden gæld1010101010
Kortfristet gæld i alt5.0995.8634.1064.0744.075
Passiver i alt42.89143.6146.3985.8544.535

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nylandsted Invest ApS

CVR-nr 37270504

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nylandsted Invest ApS

CVR-nr: 37270504

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Nylandsted Invest ApS

CVR-nr: 37270504

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger