Proff
Proff
Annonce
Annonce

NYKREDIT MÆGLER A/S

CVR-nr70627612
AdresseNørregade 49, 1165 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning146.879161.935221.069187.433163.516
Vareforbrug56.07248.55636.86835.43741.801
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste100.126119.787188.569157.047126.485
Personaleomkostninger-32.589-32.676-31.859-28.666-27.417
Afskrivninger-1.556-1.520-3.658-4.532-8.598
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat65.98185.591153.052123.84990.470
Finansielle indtægter5.938000144
Finansielle udgifter-4.546-33-464-346-467
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-221-26.608-21222-464
Finansielle poster netto1.171-26.641-676-324-787
Ordinært resultat64.91858.950152.376123.52589.683
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat64.91858.950152.376123.52589.683
Skat af årets resultat-14.125-17.035-33.836-27.155-20.306
Årets resultat50.79341.915118.54096.37069.377

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00001.345
Øvrige immaterielle anlægsaktiver004.2895.4005.433
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.7041.6364.2895.4006.778
Grunde og bygninger1.5742.5482.7024.0933.242
Andre anlæg og driftsmidler3.7694.8007.9934.9953.501
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.3437.34810.6959.0886.743
Kapitalandele14.52516.1704.3264.5382.730
Langfristede tilgodehavender0015.16500
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver15.59515.809014.69114.020
Finansielle anlægsaktiver i alt30.12031.97919.49119.22916.750
Anlægsaktiver i alt37.16740.96334.47533.71730.271
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser62.66245.54153.17831.06245.979
Tilgodehavender hos nærtstående parter1150011.539
Andre tilgodehavender304.540216.864241.243263.0680
Værdipapirer2.1475.073000
Likvide midler78.05833.628111.597121.27368.421
Omsætningsaktiver i alt460.687309.940414.877423.707134.320
Status balance497.854350.903449.352457.424164.591
Selskabskapital10.50010.50010.50010.50010.500
Overført resultat139.482117.42876.58957.83761.489
Udbytte30.0000100.000100.00065.000
Øvrige reserver661.404328540518
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel180.048129.332187.417168.877137.507
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt180.048129.332187.417168.877137.507
Udskudt skat00000
Hensættelse2.1363.6993.145624734
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld242.543153.038185.740264.1950
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt242.543153.038185.740264.1950
Kortfristet gæld til nærtstående parter00616390
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.041004.2826.129
Varekreditorer9.9794.30612.3151.8546.561
Anden gæld61.10760.52860.11917.55313.660
Kortfristet gæld i alt73.12764.83473.05023.72826.350
Passiver i alt497.854350.903449.352457.424164.591

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3735333132
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NYKREDIT MÆGLER A/S

CVR-nr 70627612

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NYKREDIT MÆGLER A/S

CVR-nr: 70627612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NYKREDIT MÆGLER A/S

CVR-nr: 70627612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger