Proff
Proff
Annonce
Annonce

NYKREDIT MÆGLER A/S

CVR-nr70627612
AdresseNørregade 49, 1165 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning161.935221.069187.433163.516159.848
Vareforbrug48.55636.86835.43741.80141.893
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste119.787188.569157.047126.485119.446
Personaleomkostninger-32.676-31.859-28.666-27.417-25.979
Afskrivninger-1.520-3.658-4.532-8.598-7.870
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat85.591153.052123.84990.47085.597
Finansielle indtægter00014480
Finansielle udgifter-33-464-346-467-499
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-26.608-42422-464-10
Finansielle poster netto-26.641-888-324-787-429
Ordinært resultat58.950152.376123.52589.68385.168
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat58.950152.376123.52589.68385.168
Skat af årets resultat-17.035-33.836-27.155-20.306-18.596
Årets resultat41.915118.54096.37069.37766.572

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0001.3450
Øvrige immaterielle anlægsaktiver04.2895.4005.43310.406
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.6364.2895.4006.77810.406
Grunde og bygninger2.5482.7024.0933.2422.756
Andre anlæg og driftsmidler4.8007.9934.9953.5015.678
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt7.34810.6959.0886.7438.434
Kapitalandele16.1704.3264.5382.7303.194
Langfristede tilgodehavender015.165000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver15.809014.69114.02013.161
Finansielle anlægsaktiver i alt31.97919.49119.22916.75016.355
Anlægsaktiver i alt40.96334.47533.71730.27135.195
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser45.54153.17831.06245.97942.061
Tilgodehavender hos nærtstående parter50011.539742
Andre tilgodehavender216.864241.243263.06801.185
Værdipapirer5.0730000
Likvide midler33.628111.597121.27368.42180.461
Omsætningsaktiver i alt309.940414.877423.707134.320131.549
Status balance350.903449.352457.424164.591166.744
Selskabskapital10.50010.50010.50010.50010.500
Overført resultat117.42876.58957.83761.48956.648
Udbytte0100.000100.00065.00065.000
Øvrige reserver1.404328540518982
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel129.332187.417168.877137.507133.130
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt129.332187.417168.877137.507133.130
Udskudt skat00000
Hensættelse3.6993.1456247342.155
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld153.038185.740264.19500
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt153.038185.740264.19500
Kortfristet gæld til nærtstående parter06163900
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat004.2826.12911.974
Varekreditorer4.30612.3151.8546.5612.573
Anden gæld60.52860.11917.55313.66016.912
Kortfristet gæld i alt64.83473.05023.72826.35031.459
Passiver i alt350.903449.352457.424164.591166.744

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3533313233
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NYKREDIT MÆGLER A/S

CVR-nr 70627612

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NYKREDIT MÆGLER A/S

CVR-nr: 70627612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NYKREDIT MÆGLER A/S

CVR-nr: 70627612

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger