Proff
Proff
Annonce

Ny-Form, Kolding A/S

CVR-nr10036925
AdressePetersmindevej 8, 6000 Kolding

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste64.32563.26582.46265.78267.193
Personaleomkostninger-50.907-50.854-51.994-48.958-50.739
Afskrivninger-3.049-2.739-2.477-3.105-3.745
Kapacitetsomkostninger00-10-224-123
Primært resultat10.3699.67327.98113.49512.586
Finansielle indtægter1.544907475230417
Finansielle udgifter-1.830-844-694-983-976
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-28663-218-753-559
Ordinært resultat10.0839.73627.76212.74212.028
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat10.0839.73627.76212.74212.028
Skat af årets resultat-2.265-2.182-6.191-2.843-2.760
Årets resultat7.8187.55321.5719.8999.267

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver21314000
Immaterielle anlægsaktiver i alt21314000
Grunde og bygninger1.9411.9121.1154791.047
Andre anlæg og driftsmidler4.9523.3873.7293.2354.918
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6.8925.2994.8433.7155.965
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender5.2234.6644.6024.6344.689
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5.2234.6644.6024.6344.689
Anlægsaktiver i alt12.1379.9949.4858.34910.654
Varebeholdninger50.55473.12853.85141.91362.495
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser104101413730126
Tilgodehavender hos nærtstående parter24.61018.94418.3599.2326.181
Andre tilgodehavender2.0212.5851.4523.1072.620
Værdipapirer00000
Likvide midler17.3152.51622.55030.6162.257
Omsætningsaktiver i alt94.86197.61996.95785.99073.971
Status balance106.998107.613106.44294.33984.625
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat56.08371.54867.49457.95757.151
Udbytte24.4002.40013.5007.3000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel80.81174.44881.49465.75757.651
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt80.81174.44881.49465.75757.651
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0003.019960
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0003.019960
Kortfristet gæld til nærtstående parter14.33313.5229.5969.75510.226
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker86.818971375.983
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.5823.3265.1243.8011.683
Anden gæld9.2639.499000
Kortfristet gæld i alt26.18733.16524.94925.56326.014
Passiver i alt106.998107.613106.44294.33984.625

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte98104101105117
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Ny-Form, Kolding A/S

CVR-nr 10036925

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ny-Form, Kolding A/S

CVR-nr: 10036925

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Ny-Form, Kolding A/S

CVR-nr: 10036925

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger