Proff
Proff
Annonce

NY EEGHOLM HOLDING A/S

CVR-nr29524440
AdresseGrundtvigs Alle 165, 6400 Sønderborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-17-16-138-27-13
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-17-16-138-27-13
Finansielle indtægter0012150
Finansielle udgifter-189-88-68-16-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto21.40113.3529.2528.4656.495
Finansielle poster netto21.21313.2649.1968.4646.494
Ordinært resultat21.19613.2499.0588.4376.481
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat21.19613.2499.0588.4376.481
Skat af årets resultat45241663
Årets resultat21.24013.2729.0738.4436.484

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele55.15545.38742.89928.81320.405
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt55.15545.38742.89928.81320.405
Anlægsaktiver i alt55.15545.38742.89928.81320.405
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.7043.5893.3002.4441.121
Andre tilgodehavender0004.0150
Værdipapirer00000
Likvide midler0122233
Omsætningsaktiver i alt6.7043.5903.3026.4811.154
Status balance61.85948.97746.20135.29421.559
Selskabskapital3.0003.0003.0003.0003.000
Overført resultat23.08923.29716.8889.80717.436
Udbytte13.0007.0006.00012.0000
Øvrige reserver8.3150000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel47.40433.29725.88828.82220.436
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt47.40433.29725.88828.82220.436
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker3.7825.6257.53600
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld08003.30000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.7826.42510.83600
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.7341.5941.5084.3690
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat6.0893.1362.9412.0901.118
Varekreditorer160000
Anden gæld2.8334.5255.027135
Kortfristet gæld i alt10.6729.2549.4766.4721.123
Passiver i alt61.85948.97746.20135.29421.559

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte00000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NY EEGHOLM HOLDING A/S

CVR-nr 29524440

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

NY EEGHOLM HOLDING A/S

CVR-nr: 29524440

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NY EEGHOLM HOLDING A/S

CVR-nr: 29524440

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger