Proff
Proff
Annonce
Annonce

Nuuday A/S

CVR-nr40075291
AdresseTeglholmsgade 1, 2450 København SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

07.12.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning14.447.00014.488.00014.608.0000-
Vareforbrug9.647.0009.549.0009.336.000015
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.800.0004.939.0005.272.0003.842.000-15
Personaleomkostninger-1.694.000-1.676.000-1.783.000-1.918.0000
Afskrivninger-1.527.000-1.687.000-1.867.000-2.316.0000
Kapacitetsomkostninger-1.446.000-1.626.000-1.736.00000
Primært resultat132.0008.000-57.000-392.000-15
Finansielle indtægter0005.0000
Finansielle udgifter-317.000-397.000-389.000-15.0000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-33.000-21.000-21.000-498.0000
Finansielle poster netto-350.000-418.000-410.000-508.0000
Ordinært resultat-218.000-410.000-467.000-900.000-15
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-218.000-410.000-467.000-900.000-15
Skat af årets resultat28.00020.00057.000152.0003
Årets resultat-190.000-390.000-410.000-748.000-12

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver12.274.00012.420.00012.872.00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt12.274.00012.420.00012.872.00012.572.0000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.121.0001.125.0001.215.00000
Øvrige materielle anlægsaktiver324.000373.000410.00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.445.0001.498.0001.625.0001.272.0000
Kapitalandele648.000681.000730.000641.0000
Langfristede tilgodehavender11.000012.00014.0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8.00013.0008.00000
Finansielle anlægsaktiver i alt667.000694.000750.000655.0000
Anlægsaktiver i alt14.386.00014.612.00015.247.00014.499.0000
Varebeholdninger244.000209.000157.000182.0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.745.0001.044.0001.573.0001.678.0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter74.000660.00097.0001.055.0000
Andre tilgodehavender105.000559.00082.00071.000403
Værdipapirer00000
Likvide midler402.0002.000017.0000
Omsætningsaktiver i alt3.199.0003.081.0002.468.0003.497.000403
Status balance17.585.00017.693.00017.715.00017.996.000403
Selskabskapital0000400
Overført resultat5.208.000-707.000-172.000-58.000-12
Udbytte00000
Øvrige reserver1.335.0001.093.000948.000629.0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.543.000386.000776.000571.000388
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.543.000386.000776.000571.000388
Udskudt skat1.553.0001.586.0001.624.0001.594.0000
Hensættelse74.000105.00074.00083.000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker07.453.0009.000.00000
Langfristet gæld til nærtstående parter0009.000.0000
Anden langfristet gæld486.000519.000541.00070.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.039.0009.558.00011.165.00010.664.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.178.0003.021.000799.0001.584.0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5.0000063.0000
Varekreditorer1.664.0001.703.0001.885.0002.008.00015
Anden gæld3.082.0002.920.0003.016.0003.023.0000
Kortfristet gæld i alt8.929.0007.644.0005.700.0006.722.00015
Passiver i alt17.585.00017.693.00017.715.00017.996.000403

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3.3213.4313.7363.848-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nuuday A/S

CVR-nr 40075291

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 07.12.2018 (PDF)

Periode: 07.12.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nuuday A/S

CVR-nr: 40075291

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Nuuday A/S

CVR-nr: 40075291

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger