Proff
Proff
Annonce
Annonce

Nuuday A/S

CVR-nr40075291
AdresseTeglholmsgade 1, 2450 København SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning14.478.00014.447.00014.488.00014.608.0000
Vareforbrug11.158.0009.647.0009.549.0009.336.0000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.805.0004.800.0004.939.0005.272.0003.842.000
Personaleomkostninger-1.820.000-1.694.000-1.676.000-1.783.000-1.918.000
Afskrivninger-1.521.000-1.527.000-1.687.000-1.867.000-2.316.000
Kapacitetsomkostninger0-1.446.000-1.626.000-1.736.0000
Primært resultat-2.000132.0008.000-57.000-392.000
Finansielle indtægter00005.000
Finansielle udgifter0-317.000-397.000-389.000-15.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-33.000-21.000-21.000-498.000
Finansielle poster netto0-350.000-418.000-410.000-508.000
Ordinært resultat-451.000-218.000-410.000-467.000-900.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-451.000-218.000-410.000-467.000-900.000
Skat af årets resultat30.00028.00020.00057.000152.000
Årets resultat-421.000-190.000-390.000-410.000-748.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver012.274.00012.420.00012.872.0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt12.610.00012.274.00012.420.00012.872.00012.572.000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler01.121.0001.125.0001.215.0000
Øvrige materielle anlægsaktiver264.000324.000373.000410.0000
Materielle anlægsaktiver i alt1.066.0001.445.0001.498.0001.625.0001.272.000
Kapitalandele0648.000681.000730.000641.000
Langfristede tilgodehavender11.00011.000012.00014.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver08.00013.0008.0000
Finansielle anlægsaktiver i alt11.000667.000694.000750.000655.000
Anlægsaktiver i alt13.958.00014.386.00014.612.00015.247.00014.499.000
Varebeholdninger193.000244.000209.000157.000182.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.837.0001.745.0001.044.0001.573.0001.678.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter074.000660.00097.0001.055.000
Andre tilgodehavender85.000105.000559.00082.00071.000
Værdipapirer00000
Likvide midler698.000402.0002.000017.000
Omsætningsaktiver i alt3.799.0003.199.0003.081.0002.468.0003.497.000
Status balance17.757.00017.585.00017.693.00017.715.00017.996.000
Selskabskapital00000
Overført resultat6.122.0005.208.000-707.000-172.000-58.000
Udbytte00000
Øvrige reserver01.335.0001.093.000948.000629.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.122.0006.543.000386.000776.000571.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.122.0006.543.000386.000776.000571.000
Udskudt skat1.533.0001.553.0001.586.0001.624.0001.594.000
Hensættelse-74.000105.00074.00083.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker007.453.0009.000.0000
Langfristet gæld til nærtstående parter00009.000.000
Anden langfristet gæld456.000486.000519.000541.00070.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5.447.0002.039.0009.558.00011.165.00010.664.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter04.178.0003.021.000799.0001.584.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat12.0005.0000063.000
Varekreditorer1.598.0001.664.0001.703.0001.885.0002.008.000
Anden gæld3.377.0003.082.0002.920.0003.016.0003.023.000
Kortfristet gæld i alt6.121.0008.929.0007.644.0005.700.0006.722.000
Passiver i alt17.757.00017.585.00017.693.00017.715.00017.996.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3.2653.3213.4313.7363.848
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nuuday A/S

CVR-nr 40075291

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 07.12.2018 (PDF)

Periode: 07.12.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nuuday A/S

CVR-nr: 40075291

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Nuuday A/S

CVR-nr: 40075291

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger