Proff
Proff
Annonce
Annonce

NOVOZYMES A/S

CVR-nr10007127
AdresseKrogshøjvej 36, 2880 Bagsværd

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning10.806.0009.178.0008.519.0008.260.0008.272.000
Vareforbrug4.963.0003.965.0003.847.0003.867.0003.965.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste5.843.0005.213.0004.672.0004.393.0004.307.000
Personaleomkostninger-663.000-584.000-543.000-598.0000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-3.679.000-3.500.000-2.837.000-2.906.000-3.174.000
Primært resultat2.853.0002.662.0002.506.0002.126.0002.591.000
Finansielle indtægter260.000165.000157.000105.00034.000
Finansielle udgifter-533.000-176.000-227.000-278.000-164.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto1.522.000881.000768.0001.489.000811.000
Finansielle poster netto1.249.000870.000698.0001.316.000681.000
Ordinært resultat4.102.0003.532.0003.204.0003.442.0003.272.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.102.0003.532.0003.204.0003.442.0003.272.000
Skat af årets resultat-557.000-592.000-592.000-371.000-555.000
Årets resultat3.545.0002.612.0002.612.0003.071.0002.717.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.061.0000000
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.061.0004.758.0003.547.0003.064.0002.446.000
Grunde og bygninger4.501.0004.363.000002.779.000
Andre anlæg og driftsmidler00005.071.000
Øvrige materielle anlægsaktiver00001.848.000
Materielle anlægsaktiver i alt4.501.0004.363.0004.400.0004.471.0004.255.000
Kapitalandele10.565.0008.858.0007.190.0008.618.0008.205.000
Langfristede tilgodehavender317.000320.000304.000354.000356.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000958.000
Finansielle anlægsaktiver i alt10.882.0009.178.0007.494.0008.972.0008.561.000
Anlægsaktiver i alt19.444.00018.299.00015.441.00016.507.00015.262.000
Varebeholdninger1.844.0001.491.0001.226.0001.338.0001.454.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.344.0001.223.0001.103.000924.000920.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter88.000292.0000158.000671.000
Andre tilgodehavender481.000256.000390.000482.00097.000
Værdipapirer000014.000
Likvide midler213.000230.000475.000141.000104.000
Omsætningsaktiver i alt3.970.0002.392.0003.194.0003.043.0003.246.000
Status balance23.414.00021.791.00018.635.00019.550.00018.508.000
Selskabskapital562.000564.000570.000582.000594.000
Overført resultat13.374.00010.678.00010.352.00010.118.00011.316.000
Udbytte1.686.0001.551.0001.496.0001.477.0001.438.000
Øvrige reserver-3.007.000-1.799.000-2.527.000-1.859.000-2.986.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.615.00010.994.0009.891.00010.318.00010.362.000
Minoritetsinteressernes andel000013.000
Egenkapital i alt12.615.00010.994.0009.891.00010.318.00010.362.000
Udskudt skat0000380.000
Hensættelse914.000574.000714.000458.0009.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker3.619.0003.680.0003.254.0002.716.0001.474.000
Langfristet gæld til nærtstående parter0332.000000
Anden langfristet gæld130.000168.000154.000234.0001.511.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.749.0004.180.0003.408.0002.950.0001.474.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.751.0002.564.0002.228.0003.083.0002.883.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.909.0002.138.0001.126.0001.408.0001.895.000
Selskabsskat0000575.000
Varekreditorer830.000656.000494.000512.000749.000
Anden gæld646.000.000.000685.000774.000821.000756.000
Kortfristet gæld i alt6.136.0006.043.0004.622.0005.824.0006.283.000
Passiver i alt23.414.00021.791.00018.635.00019.550.00018.508.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte2.8492.7212.6070-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NOVOZYMES A/S

CVR-nr 10007127

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NOVOZYMES A/S

CVR-nr: 10007127

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NOVOZYMES A/S

CVR-nr: 10007127

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger