Proff
Proff
Annonce
Annonce

Novo Holdings A/S

CVR-nr24257630
AdresseTuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-778.000-643.000-510.000-469.000-407.000
Primært resultat2.337.00036.759.00028.550.00025.573.00011.015.000
Finansielle indtægter67.0000000
Finansielle udgifter-101.0000000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-34.0000000
Ordinært resultat5.300.00033.327.00025.443.00023.101.00011.623.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.300.00033.327.00025.443.00023.101.00011.623.000
Skat af årets resultat1.342.000000370.000
Årets resultat6.642.00033.327.00025.443.00023.101.00011.993.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt002.00000
Grunde og bygninger436.000444.000450.000456.000458.000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt436.000444.000450.000456.000458.000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt184.585.000186.390.000154.975.000130.809.000108.386.000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000033.000
Andre tilgodehavender891.000353.000168.00074.000558.000
Værdipapirer00000
Likvide midler411.000190.000336.000518.000940.000
Omsætningsaktiver i alt1.663.000862.000606.000812.0001.562.000
Status balance186.248.000187.252.000155.581.000131.621.000109.948.000
Selskabskapital500.000500.000500.000500.000500.000
Overført resultat126.803.000158.161.000130.834.000113.391.00096.090.000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel127.303.000158.661.000131.334.000113.891.00096.590.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt127.303.000158.661.000131.334.000113.891.00096.590.000
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter22.644.0000000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt22.644.0000000
Kortfristet gæld til nærtstående parter7.400.0000016.652.00012.234.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker248.000248.000248.000248.000249.000
Selskabsskat011.000000
Varekreditorer138.000154.00060.000145.00012.000
Anden gæld1.696.000744.0001.014.00063.000709.000
Kortfristet gæld i alt36.149.00028.458.00024.168.00017.628.00013.204.000
Passiver i alt186.248.000187.252.000155.581.000131.621.000109.948.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte938978--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Novo Holdings A/S

CVR-nr 24257630

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Novo Holdings A/S

CVR-nr: 24257630

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Novo Holdings A/S

CVR-nr: 24257630

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger