Proff
Proff
Annonce
Annonce

NORWEGIAN DANMARK, FILIAL AF NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, NORGE

CVR-nr32083927
AdresseTerminalgade 2, 2770 Kastrup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKNOKNOK
Nettoomsætning-3.945.8006.902.00026.351.90025.006.000
Vareforbrug01.412.2001.757.3008.782.50024.184.900
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2.533.6005.144.70017.569.400821.100
Personaleomkostninger0-449.300-1.159.100-2.714.800-2.876.900
Afskrivninger0-2.816.900-35.809.600-8.216.500-121.200
Kapacitetsomkostninger0-2.328.500-5.038.000-10.950.100-2.749.000
Primært resultat-2.328.000-35.761.800-156.400-4.925.900
Finansielle indtægter0126.900306.400661.700588.800
Finansielle udgifter0-317.600-627.900-675.900655.400
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto011.315.0002.232.700878.800390.600
Finansielle poster netto011.124.3001.911.200864.600324.000
Ordinært resultat-13.452.300-33.850.700708.200-4.602.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-13.452.300-33.850.700708.200-4.602.000
Skat af årets resultat0-458.5000205.600-1.096.700
Årets resultat-12.993.800-33.850.700913.700-3.505.300

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKNOKNOK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0148.000159.2001.277.5001.312.600
Immaterielle anlægsaktiver i alt0148.000159.2001.277.5001.312.600
Grunde og bygninger0420.400463.900515.100269.400
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver0107.800737.600922.900318.100
Materielle anlægsaktiver i alt0528.2001.201.5001.438.000587.500
Kapitalandele02.034.7001.328.10012.164.30012.880.400
Langfristede tilgodehavender03.832.700904.2002.359.9000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver01.619.9002.077.7002.062.00012.628.400
Finansielle anlægsaktiver i alt07.487.3004.310.00016.586.20025.508.800
Anlægsaktiver i alt08.163.5005.670.70019.301.70027.408.900
Varebeholdninger0063.300174.600164.900
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser02.201.3004.119.10021.203.40012.257.800
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00002.084.400
Likvide midler07.290.4002.443.2002.799.0001.429.300
Omsætningsaktiver i alt09.491.7006.625.60024.177.00015.936.500
Status balance017.655.30012.296.30043.478.70043.345.400
Selskabskapital092.900397.50016.4004.500
Overført resultat0-16.520.500-29.482.5004.368.1003.462.200
Udbytte00000
Øvrige reserver027.977.90019.748.6006.814.4002.820.700
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-11.550.200-9.336.50011.198.8006.287.400
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-11.550.200-9.336.50011.198.8006.287.400
Udskudt skat00000
Hensættelse-16.9001.077.9001.901.3000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker03.303.60004.561.0002.238.400
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0171.4001.062.3001.681.6001.765.600
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt03.491.9002.140.3008.144.0004.004.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0125.0005.539.800776.7004.757.300
Selskabsskat00000
Varekreditorer02.467.70013.354.50017.133.20020.038.800
Anden gæld020.400598.1006.226.9008.257.800
Kortfristet gæld i alt02.613.10019.492.50024.136.00033.054.000
Passiver i alt-17.655.30012.296.30043.478.70043.345.400

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-0000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NORWEGIAN DANMARK, FILIAL AF NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, NORGE

CVR-nr 32083927

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NORWEGIAN DANMARK, FILIAL AF NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, NORGE

CVR-nr: 32083927

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NORWEGIAN DANMARK, FILIAL AF NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, NORGE

CVR-nr: 32083927

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger