Proff
Proff
Annonce

NORTH MEDIA A/S

CVR-nr66590119
AdresseGladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning30.90023.00017.00016.00020.200
Vareforbrug18.2000000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.70023.00017.00016.00020.200
Personaleomkostninger-35.800-26.000-18.300-22.800-22.800
Afskrivninger010010000
Kapacitetsomkostninger0-10.300-11.800-15.800-7.200
Primært resultat-23.100-13.400-13.200-22.500-9.800
Finansielle indtægter193.0007.000103.200154.500122.100
Finansielle udgifter-7.900-202.000-1.900-1.700-500
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto140.200163.100204.600206.700119.600
Finansielle poster netto325.300-31.900305.900359.500241.200
Ordinært resultat302.100-45.300292.700336.900231.300
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat302.100-45.300292.700336.900231.300
Skat af årets resultat-37.10045.600-18.200-29.50025.400
Årets resultat265.000300274.500307.400205.900

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler70080090000
Øvrige materielle anlægsaktiver000800800
Materielle anlægsaktiver i alt700800900800800
Kapitalandele696.700420.200476.000451.400434.500
Langfristede tilgodehavender3.8003.8003.80000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver10016.40010.1006.7004.000
Finansielle anlægsaktiver i alt701.600440.500489.900458.100438.500
Anlægsaktiver i alt702.300441.300490.800458.900439.300
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter44.30058.90061.70059.60040.400
Andre tilgodehavender1.90006.30000
Værdipapirer652.400577.500753.000585.400400.000
Likvide midler50.000164.700103.900140.30074.700
Omsætningsaktiver i alt749.800801.700925.200785.700515.700
Status balance1.452.1001.243.0001.416.0001.244.500955.000
Selskabskapital100.300100.300100.300100.300100.300
Overført resultat932.200770.400836.700634.900446.300
Udbytte80.20080.200100.300100.30080.200
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.112.700950.9001.037.300835.400626.800
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.112.700950.9001.037.300835.400626.800
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld20.3000000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt20.3000000
Kortfristet gæld til nærtstående parter272.500274.800365.000386.700313.400
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat22.70010.30009.0006.700
Varekreditorer4.9001.2001.700500800
Anden gæld19.0005.70012.00012.9007.200
Kortfristet gæld i alt309.500292.000378.700409.100328.200
Passiver i alt1.452.1001.243.0001.416.0001.244.500955.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2181100
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NORTH MEDIA A/S

CVR-nr 66590119

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NORTH MEDIA A/S

CVR-nr: 66590119

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NORTH MEDIA A/S

CVR-nr: 66590119

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger