Proff
Proff
Annonce

NORSTAT DANMARK A/S

CVR-nr25849809
AdresseKøbmagergade 60 2, 1150 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning116.669112.089---
Vareforbrug47.99053.356000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste68.67958.73448.79226.78222.229
Personaleomkostninger-52.886-63.726-36.234-19.758-17.480
Afskrivninger-344-12.839-332-210-134
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat15.449-17.83212.2266.8154.614
Finansielle indtægter2.182235845760
Finansielle udgifter-1.125-616-293-236-144
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-3020000
Finansielle poster netto755-381-208-178-84
Ordinært resultat16.204-18.21312.0186.6374.530
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat16.204-18.21312.0186.6374.530
Skat af årets resultat-3.3941.000-2.703-1.481-1.022
Årets resultat12.810-17.2139.3155.1563.509

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger270274143126114
Andre anlæg og driftsmidler328233201115169
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt598506343241283
Kapitalandele0233000
Langfristede tilgodehavender506805794536538
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt5061.038794536538
Anlægsaktiver i alt1.1041.5441.138778821
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser25.66219.99322.0049.46410.616
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.9344.3872.7521.9773.414
Andre tilgodehavender5222.722755307366
Værdipapirer00000
Likvide midler52.17927.76933.35827.02818.656
Omsætningsaktiver i alt80.73955.69159.20538.95833.195
Status balance81.84257.23660.34239.73534.015
Selskabskapital1.0021.0011.0011.0011.001
Overført resultat1.941-26930.12321.73216.576
Udbytte23.0000000
Øvrige reserver21.2250000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel47.16873231.12422.73317.577
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt47.16873231.12422.73317.577
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000646207
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.1053.3590646207
Kortfristet gæld til nærtstående parter84025.1864.2439282.996
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.71301.3090675
Varekreditorer6.0706.1246.0521.4922.424
Anden gæld0017.61513.9370
Kortfristet gæld i alt31.56953.14529.21816.35716.232
Passiver i alt81.84257.23660.34239.73534.015

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte10695584741
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NORSTAT DANMARK A/S

CVR-nr 25849809

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NORSTAT DANMARK A/S

CVR-nr: 25849809

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NORSTAT DANMARK A/S

CVR-nr: 25849809

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger