Proff
Proff
Annonce
Annonce

Normal A/S

CVR-nr34883793
AdresseGodthåbsvej 41, 8660 Skanderborg

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-072022-072021-072020-072019-07
Startdato

01.08.2022

01.08.2021

01.08.2020

01.08.2019

01.08.2018

Sluttdato

31.07.2023

31.07.2022

31.07.2021

31.07.2020

31.07.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-072019-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning6.744.1564.454.0272.961.1572.313.4171.889.185
Vareforbrug5.681.1683.736.0622.410.1901.894.3321.558.508
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.062.988795.530594.649447.735352.621
Personaleomkostninger-647.356-454.621-315.038-264.403-241.051
Afskrivninger-52.920-47.604-46.142-37.781-34.352
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat362.712293.305233.469145.55177.218
Finansielle indtægter17.2432.35318.25010.2849.325
Finansielle udgifter-6.940-6.746-9.020-8.448-7.804
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto305.836237.46683.82942.864-10.166
Finansielle poster netto316.139233.07393.05944.700-8.645
Ordinært resultat678.851526.378326.528190.25168.573
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat678.851526.378326.528190.25168.573
Skat af årets resultat-81.444-63.140-51.598-32.459-17.437
Årets resultat597.407463.238274.930157.79251.136

BALANCEREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-072019-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill01.1501.6712.1433.650
Øvrige immaterielle anlægsaktiver60.15035.71927.99129.95429.658
Immaterielle anlægsaktiver i alt60.15036.86929.66232.09733.308
Grunde og bygninger55.75541.12534.11529.51830.139
Andre anlæg og driftsmidler141.11676.43363.96158.64761.304
Øvrige materielle anlægsaktiver99.35624.430000
Materielle anlægsaktiver i alt296.227141.98898.07688.16591.443
Kapitalandele946.798652.502526.060222.08764.881
Langfristede tilgodehavender028.93331.32433.53635.845
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver30.11729.75640.91441.47440.106
Finansielle anlægsaktiver i alt976.915711.191598.298297.097140.832
Anlægsaktiver i alt1.333.292890.048726.036417.359265.583
Varebeholdninger1.075.772821.861453.214379.119300.886
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter442.671256.996218.073160.259262.199
Andre tilgodehavender182.54288.87231.96014.60113.348
Værdipapirer0001.1201.120
Likvide midler9.54228.87422.60112.61412.319
Omsætningsaktiver i alt1.748.1091.228.128750.004589.005608.471
Status balance3.081.4012.118.1761.476.0401.006.364874.054
Selskabskapital533533533533533
Overført resultat958.067896.496464.486302.016190.432
Udbytte410.000052.60000
Øvrige reserver204.959108.70364.0921.1201.120
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.573.5591.005.732581.711303.669192.085
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.573.5591.005.732581.711303.669192.085
Udskudt skat00000
Hensættelse22.47714.85318.41320.97520.561
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00139.656139.656139.656
Anden langfristet gæld02.07320.41720.41722.027
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt02.073160.073160.073161.683
Kortfristet gæld til nærtstående parter66.85951.72463.7776892.318
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter272.1180000
Kortfristet gæld til banker0243.067137.63355.062203.776
Selskabsskat20.29961.43154.16032.04516.132
Varekreditorer1.025.822670.898362.745365.489241.049
Anden gæld100.26768.39897.52868.36236.450
Kortfristet gæld i alt1.485.3651.095.518715.843521.647499.725
Passiver i alt3.081.4012.118.1761.476.0401.006.364874.054

ANDET

2023-072022-072021-072020-072019-07
Antal ansatte1.4711.270782661627
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Normal A/S

CVR-nr 34883793

Årsrapport 01.08.2022 (PDF)

Periode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 01.08.2020 (PDF)

Periode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Årsrapport 01.08.2019 (PDF)

Periode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Årsrapport 01.08.2018 (PDF)

Periode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Årsrapport 01.08.2017 (PDF)

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Kreditrapport

Normal A/S

CVR-nr: 34883793

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Normal A/S

CVR-nr: 34883793

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger