Proff
Proff
Annonce
Annonce

Norlys Digital A/S

CVR-nr42405310
AdresseSlet Parkvej 5, 8310 Tranbjerg J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.881.2212.049.2782.434.1722.163.9662.106.631
Vareforbrug2.107.3451.512.2081.781.5151.594.2501.555.037
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste850.436786.560695.243597.371576.936
Personaleomkostninger-444.784-272.505-401.593-390.205-360.909
Afskrivninger-260.094-409.041-214.985-179.445-147.816
Kapacitetsomkostninger-20.780-20.4080-1380
Primært resultat124.77884.60678.66527.58368.211
Finansielle indtægter11.6603.5414.6293.8853.279
Finansielle udgifter-40.156-14.225-11.998-11.189-10.403
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-28.496-10.684-7.369-7.304-7.124
Ordinært resultat96.28273.92271.29620.27961.087
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat96.28273.92271.29620.27961.087
Skat af årets resultat5.170225-15.253-12.453-21.196
Årets resultat101.45274.14756.0437.82639.891

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill94.10878.32114.47021.77225.875
Øvrige immaterielle anlægsaktiver378.548296.108118.83177.04257.274
Immaterielle anlægsaktiver i alt472.656374.429133.30198.81483.149
Grunde og bygninger9469741.0021.033485
Andre anlæg og driftsmidler966.006948.1401.058.561999.623897.047
Øvrige materielle anlægsaktiver173.57368.498153.601104.529115.438
Materielle anlægsaktiver i alt1.140.5251.017.6121.213.1641.105.1851.012.970
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender000035.396
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt000035.396
Anlægsaktiver i alt1.613.1811.392.0411.346.4651.203.9991.131.515
Varebeholdninger40.4650000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser248.093325.991338.626470.562391.822
Tilgodehavender hos nærtstående parter242.218204.503143.45273.21640.296
Andre tilgodehavender215.192164.676119.58279.14042.754
Værdipapirer00000
Likvide midler4.38313.40057.94135.11929.679
Omsætningsaktiver i alt771.839867.749813.386795.508621.210
Status balance2.385.0202.259.7902.159.8511.999.5071.752.725
Selskabskapital30.00030.00030.00030.00030.000
Overført resultat278.933217.908229.742208.628211.303
Udbytte00000
Øvrige reserver206.033155.06569.08434.15523.654
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel514.966402.973328.826272.783264.957
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt514.966402.973328.826272.783264.957
Udskudt skat000035.396
Hensættelse35.00049.15415.601--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld136.505216.94962.84824.295208.082
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt136.505216.94962.84824.295243.478
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.307.665868.071924.900907.077778.141
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00154.29454.2660
Selskabsskat052.74434.39412.578796
Varekreditorer86.516206.234156.891163.589123.943
Anden gæld304.368463.665482.097564.919569.312
Kortfristet gæld i alt1.698.5491.590.7141.752.5761.702.4291.487.768
Passiver i alt2.385.0202.259.7902.159.8511.999.5071.752.725

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte799523761717725

Hent gratis årsrapporter

Norlys Digital A/S

CVR-nr 42405310

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Norlys Digital A/S

CVR-nr: 42405310

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Norlys Digital A/S

CVR-nr: 42405310

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger