Proff
Proff
Annonce

NORDVEST-EL ApS

CVR-nr38447912
AdresseBorups Allé 278 4 th, 2400 København NV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning273167251230150
Vareforbrug56186111232154
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste60-19-11-1-3
Personaleomkostninger0000-6
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-1570-12500
Primært resultat60-19-11-1-9
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto00000
Ordinært resultat60-19-11-1-9
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat60-19-11-1-9
Skat af årets resultat00-300
Årets resultat60-19-14-1-9

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler000071
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000071
Kapitalandele005000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt005000
Anlægsaktiver i alt0050071
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt00000
Status balance0050071
Selskabskapital0050050
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel0050050
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt0050050
Udskudt skat00000
Hensættelse00-00
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld000021
Kortfristet gæld i alt000021
Passiver i alt0050071

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

NORDVEST-EL ApS

CVR-nr 38447912

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

NORDVEST-EL ApS

CVR-nr: 38447912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

NORDVEST-EL ApS

CVR-nr: 38447912

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger