Proff
Proff

Nordic Crane A/S

CVR-nr34075840CVRP-nr1017316768
AdresseEgeskovvej 14, 3490 Kvistgård

Nordic Crane leverer alt inden for mobilkraner, lastbilkraner og specialtransport i hele Skandinavien.

 Som kunde får du eksperthjælp til helhedsorienterede løsninger fra planlægning til udførelse af komplekse projekter, men også til alle mindre og enklere løfte- og transportopgaver. Nordic Crane har omkring 350 maskiner, der betjenes af vores dygtige og servicemindede medarbejdere. 

Bæredygtighed og miljøhensyn er vigtige for os. Vi har investeret i verdens første elektriske bæltekran og vælger altid miljøvenligt, når vi investerer og opgraderer maskinparken. Kynningsrud – det grønne alternativ!

Kontakt os!

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning77.70880.635---
Vareforbrug30.83331.885000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste47.52949.85539.67826.65126.917
Personaleomkostninger-27.017-22.105-17.690-12.716-10.265
Afskrivninger-9.870-13.102-12.262-11.752-11.186
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat10.64214.6489.7262.1835.466
Finansielle indtægter141409214
Finansielle udgifter-2.117-1.061-1.092-875-1.034
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.977-1.021-1.083-874-1.020
Ordinært resultat8.66513.6278.6431.3094.445
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.66513.6278.6431.3094.445
Skat af årets resultat-1.982-3.029-1.914-297-985
Årets resultat6.68310.5986.7291.0123.461

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler97.92766.78753.72446.87444.463
Øvrige materielle anlægsaktiver004.13800
Materielle anlægsaktiver i alt97.92766.78757.86346.87444.463
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender192192000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00139139162
Finansielle anlægsaktiver i alt192192139139162
Anlægsaktiver i alt98.12066.97958.00247.01344.625
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.70813.2298.0995.9826.646
Tilgodehavender hos nærtstående parter11.208509000
Andre tilgodehavender30125535827
Værdipapirer00000
Likvide midler1.29812.1863.1671.2422.690
Omsætningsaktiver i alt22.79826.20212.6838.0389.598
Status balance120.91793.18170.68555.05154.223
Selskabskapital400400400400400
Overført resultat37.25830.57519.97713.24813.346
Udbytte000150600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel37.65830.97520.37713.79814.346
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt37.65830.97520.37713.79814.346
Udskudt skat00000
Hensættelse3.2441.4259831.006777
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld59.49444.21334.26328.11627.052
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt59.49444.21334.26328.11627.052
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat542.5170059
Varekreditorer1.6012.4102.6711.1694.090
Anden gæld15.9368.92712.39010.9627.900
Kortfristet gæld i alt20.52116.56815.06112.13112.049
Passiver i alt120.91793.18170.68555.05154.223

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte4238261916
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nordic Crane A/S

CVR-nr 34075840

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nordic Crane A/S

CVR-nr: 34075840

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika


Certificeringer

EN GRØN FREMTID - Når vi investerer, tænker vi grønt, og nye maskiner opfylder markedets miljøkrav. Vi retter vores fokus mod en miljøvenlig maskinpark og en stadig større reduktion i CO2-fodaftrykket.
EN GRØN FREMTID - Når vi investerer, tænker vi grønt, og nye maskiner opfylder markedets miljøkrav. Vi retter vores fokus mod en miljøvenlig maskinpark og en stadig større reduktion i CO2-fodaftrykket.

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Nordic Crane A/S

CVR-nr: 34075840

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger