Proff
Proff

Nordic Crane A/S

CVR-nr34075840CVRP-nr1017316768
AdresseEgeskovvej 14, 3490 Kvistgård

Nordic Crane leverer alt inden for mobilkraner, lastbilkraner og specialtransport i hele Skandinavien.

 Som kunde får du eksperthjælp til helhedsorienterede løsninger fra planlægning til udførelse af komplekse projekter, men også til alle mindre og enklere løfte- og transportopgaver. Nordic Crane har omkring 350 maskiner, der betjenes af vores dygtige og servicemindede medarbejdere. 

Bæredygtighed og miljøhensyn er vigtige for os. Vi har investeret i verdens første elektriske bæltekran og vælger altid miljøvenligt, når vi investerer og opgraderer maskinparken. Kynningsrud – det grønne alternativ!

Kontakt os!

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning80.635----
Vareforbrug31.8850000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste49.85539.67826.65126.91725.513
Personaleomkostninger-22.105-17.690-12.716-10.265-10.865
Afskrivninger-13.102-12.262-11.752-11.186-9.609
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat14.6489.7262.1835.4665.039
Finansielle indtægter4092141
Finansielle udgifter-1.061-1.092-875-1.034-1.145
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.021-1.083-874-1.020-1.144
Ordinært resultat13.6278.6431.3094.4453.895
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat13.6278.6431.3094.4453.895
Skat af årets resultat-3.029-1.914-297-985-872
Årets resultat10.5986.7291.0123.4613.023

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler66.78753.72446.87444.46351.123
Øvrige materielle anlægsaktiver04.138000
Materielle anlægsaktiver i alt66.78757.86346.87444.46351.123
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1920000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0139139162162
Finansielle anlægsaktiver i alt192139139162162
Anlægsaktiver i alt66.97958.00247.01344.62551.285
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser13.2298.0995.9826.6463.721
Tilgodehavender hos nærtstående parter5090000
Andre tilgodehavender255358273
Værdipapirer00000
Likvide midler12.1863.1671.2422.6902.579
Omsætningsaktiver i alt26.20212.6838.0389.5986.499
Status balance93.18170.68555.05154.22357.783
Selskabskapital40040040040080
Overført resultat30.57519.97713.24813.34610.805
Udbytte00150600600
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel30.97520.37713.79814.34611.485
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt30.97520.37713.79814.34611.485
Udskudt skat00000
Hensættelse1.4259831.006777829
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld44.21334.26328.11627.05234.330
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt44.21334.26328.11627.05234.330
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.517005917
Varekreditorer2.4102.6711.1694.090853
Anden gæld8.92712.39010.9627.90010.270
Kortfristet gæld i alt16.56815.06112.13112.04911.140
Passiver i alt93.18170.68555.05154.22357.783

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3826191615
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nordic Crane A/S

CVR-nr 34075840

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Nordic Crane A/S

CVR-nr: 34075840

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika


Certificeringer

EN GRØN FREMTID - Når vi investerer, tænker vi grønt, og nye maskiner opfylder markedets miljøkrav. Vi retter vores fokus mod en miljøvenlig maskinpark og en stadig større reduktion i CO2-fodaftrykket.
EN GRØN FREMTID - Når vi investerer, tænker vi grønt, og nye maskiner opfylder markedets miljøkrav. Vi retter vores fokus mod en miljøvenlig maskinpark og en stadig større reduktion i CO2-fodaftrykket.

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Nordic Crane A/S

CVR-nr: 34075840

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger