Proff
Proff
Annonce
Annonce

Nordbjerg Parkeringsanlæg ApS

CVR-nr41414995
AdresseMariagervej 58 B, 9500 Hobro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

08.06.2020

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-189-29-33
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-5.365-29-33
Finansielle indtægter000
Finansielle udgifter00-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto00-1
Ordinært resultat-5.365-29-34
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-5.365-29-34
Skat af årets resultat1.18067
Årets resultat-4.185-22-26

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-06
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger8.00000
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver035.18628.016
Materielle anlægsaktiver i alt8.00035.18628.016
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt8.00035.18628.016
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser000
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender6.788261833
Værdipapirer000
Likvide midler433935
Omsætningsaktiver i alt6.830301868
Status balance14.83035.48728.885
Selskabskapital404040
Overført resultat14.033-49-26
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel14.073-914
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt14.073-914
Udskudt skat000
Hensættelse-43-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld2530
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt2530
Kortfristet gæld til nærtstående parter67033.97928.294
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat000
Varekreditorer571.455563
Anden gæld61515
Kortfristet gæld i alt73235.45028.871
Passiver i alt14.83035.48728.885

ANDET

2023-062022-062021-06
Antal ansatte100
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Nordbjerg Parkeringsanlæg ApS

CVR-nr 41414995

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 08.06.2020 (PDF)

Periode: 08.06.2020 - 30.06.2021

Kreditrapport

Nordbjerg Parkeringsanlæg ApS

CVR-nr: 41414995

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Nordbjerg Parkeringsanlæg ApS

CVR-nr: 41414995

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger